WSP ingår stort avtal för utvidgning av svenskt elnät

Avtalet med Vattenfall Eldistribution gäller från den 1 januari 2024 till den 31 december 2025 med option om årsvisa förlängningar fram till 2028. Foto: WSP

WSP tecknar långsiktigt avtal med ett av Sveriges ledande elnätsbolag för teknisk konsultation och utvidgning av elnätet. Avtalet sträcker sig initialt över två år, med potential för förlängning upp till tre år till. Syftet är att anpassa och utöka det svenska elnätet för att möjliggöra en ökad produktion av fossilfri el.

Genom detta samarbete tar WSP ett betydande steg mot att bidra till Sveriges mål om att fördubbla elnätets kapacitet före 2030. Denna utbyggnad av elnätet är av central betydelse för att Sverige ska uppnå sina ambitiösa klimatmål och bibehålla sin konkurrenskraft.

– Det svenska elnätet måste kraftigt byggas ut för att klara av att leverera fossilfri energi i den mängd som bland annat elektrifieringen kräver och vi är mycket stolta över förtroendet och möjligheten för WSP att bidra med vår tekniska och globala kompetens i detta viktiga arbete, säger Oscar Tottie, marknads- och försäljningschef Earth & Environment på WSP.

En av de väsentliga utmaningarna för framgången av dessa elnätssatsningar är tillgången på kompetent personal. WSP tillhandahåller teknisk expertis som är nödvändig för att förverkliga dessa projekt. Som världens enda verkligt globala konsultföretag kan WSP dra nytta av internationell kunskap och erfarenhet för att identifiera och implementera de mest effektiva lösningarna på lokal nivå.