Energy Save investerar i ny fabrik i Europa

Bild: Energy Save.

Energy Save är medgrundare till ett nytt bolag som kommer att bygga en värmepumpsfabrik i Turkiet. Satsningen är en strategiskt värdefull investering som både kommer att förstärka bolagets supply chain och som genom ägandet ger Energy Save ett direkt inflytande över driften av fabriken.

Byggandet av fabriken i Istanbul Trakya Free Trade Zone är planerad att börja under första halvåret 2024 och fabriken beräknas stå färdig under andra halvåret 2025. Investeringen kommer att kosta ES Energy Save Holding AB ca 23 MSEK, och görs tillsammans med bolagets största leverantör GD Amitime Thermal Technologies Co. Ltd. Energy Saves finansiering sker med kapital som togs in i den emission som bolaget genomförde i februari 2023.

En fjärdedel av aktiekapitalet kommer att betalas kontant vid bolagets grundande. Resten av beloppet kommer att betalas kontant i takt med att fabriken byggs, dock senast inom två år i enlighet med turkisk handelsrätt. Energy Save kommer att äga 10 procent av bolaget och Amitime kommer att äga 88 procent. Resterande 2 procent kommer att ägas av bolagets lokala management.

Investeringen innebär att Energy Save genom styrelserepresentation får inflytande över strategiska beslut i det nya bolaget samtidigt som framtida produkttillgång säkras genom att Energy Save får högre prioritet i tider av stor efterfrågan.

Kapaciteten för den nya Europafabriken planeras inledningsvis att uppgå till 50 000–100 000 enheter per år.