Turn Energy utökar solparksportföljen med fyra nya projekt

Stora Sundby utanför Eskilstuna. Foto: Turn Energy

Under oktober och november månad har Turn Energy påbörjat fyra nya solparksprojekt i Eskilstuna, Vadstena, Vetlanda och Alvesta. Dessa parker är planerade att täcka en sammanlagd yta på cirka 22,7 hektar och kommer att rymma totalt 23 828 solpaneler med kapacitet att generera el vad som krävs för 791 svenska hushåll per år. Alla projekt förväntas vara färdiga vid årsskiftet 2024.

Turn Energy, ett solenergiföretag, ansvarar för konstruktion, ägande och förvaltning av solcellsparker på mark med låg produktionskapacitet och säljer sedan vidare den producerade energin till svenska företag. Företagets mål är att år 2028 stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige. Under 2023 har efterfrågan på solenergi och solcellsparker ökat markant, vilket leder till att Turn Energy har initierat fyra nya projekt i Stora Sundby utanför Eskilstuna, Hullevik i Alvesta, Mossbråsa i Vetlanda och Nässja i Vadstena.

– Vi är mycket glada över att kunna påbörja flera nya projekt. Vår strävan är att göra verklig skillnad och bidra till en utveckling där en allt större del av energin kommer från förnybara källor. Att skapa positiv energi är vår passion, säger Kenny Fogel, VD på Turn Energy.

De planerade projekten omfattar en total markyta på cirka 22,7 hektar. Tre av dessa fyra projekt kommer att byggas på mark som för närvarande huvudsakligen utgörs av kalhygges-skog. För att bevara artrikedomen på platserna kommer marken under driftperioden att hållas fri från sly, och vissa sektioner kommer att sås med ängsfröblandningar för att främja biologisk mångfald. Den fjärde parken planeras på lågproducerande åkermark.

bild
 Stora Sundby utanför Eskilstuna. Foto: Turn Energy

Parker förväntas generera 15,61 MWp per år, vilket motsvarar elkonsumtionen för cirka 791 svenska hushåll eller 6603 elbilar per år. Projekten påbörjades i oktober och november 2023 och förväntas vara färdiga vid årsskiftet.

– Det är spännande att arbeta med den här typen av mark. Vid tanken på solcellsparker associerar man kanske oftast till de som anläggs på lågproducerande jordbruksmark. Men i tre av dessa fall handlar det om tidigare skogsmark som har avverkats och där den större ytan utgör ett kalhygge. Här har vi möjlighet att arbeta med exempelvis högstubbar och död vid att främja artrikedomen på platsen under de kommande decennierna, samtidigt som vi genererar en hållbar mängd energi för svenska hushåll, säger Anders Wallin, COO på Turn Energy.

Turn Energys övergripande mål är att bygga solparker i Sverige med en kapacitet på 250 till 350 megawatt per år och att ha 1,500 MW i drift till 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner.