Frankrikes kärnsäkerhetsmyndighet ger EDF mer tid för uppgraderingar

Franska kärnkraftsverket Saint-Laurent, med två CP2, 900 megawatt starka reaktorer och två kyltorn till höger. Foto: Wikipedia Common, kredit: T.A.F.K.A.S.

Frankrikes kärnsäkerhetsregulator, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), har meddelat att de är beredda att ge elbolaget EDF förlängd tid för att genomföra säkerhetsförbättringar på deras 900 megawatt starka kärnreaktorer.

EDF:s 32 aktiva 900 megavatt starka reaktorer, som togs i bruk mellan 1977 och 1988, ingår i landets äldsta kärnkraftverk och finns vid anläggningarna Blayais, Bugey, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent och Tricastin.

ASN granskar alla franska reaktorer vart tionde år, en process som delas upp i två steg på grund av EDF:s reaktorers standardiserade konstruktion. Först kommer en "generisk" granskningsfas som täcker ämnen gemensamma för alla 900 megawatt starka reaktorer. Därefter följer en "specifik" granskningsfas för varje enskild reaktor som pågår fram till 2031.

Ytterligare tio år

I februari 2021 ställde ASN villkor för att EDF:s 900 megawatt starka reaktorer skulle kunna fortsätta drivas bortom 40 år, vilket slutförde den "generiska" fasen av granskningen. Regulatorn ansåg att åtgärderna som EDF planerat, tillsammans med de som ASN föreskrivit, skulle säkerställa enheternas säkerhet för ytterligare tio års drift.

Åtgärderna inkluderar verifiering av reaktorernas överensstämmelse med deras referenssystem och förbättringar av deras förmåga att stå emot mer allvarliga angrepp "av intern eller extern ursprung".

Ändringar kommer också att begränsa de radiologiska konsekvenserna av olyckor utan härdsmälta. Dessutom kommer förbättringar att göras för att hantera olyckor eller aggressiva situationer som påverkar de använda bränslebassängerna vid enheterna.

Problem under implementeringen

Hittills har EDF genomfört eller påbörjat den fjärde tioårsinspektionen av 16 av sina reaktorer, under vilka de flesta säkerhetsförbättringarna implementeras.

Förra året bad EDF om att skjuta upp tidsfristerna för vissa av kraven på grund av tekniska risker och svårigheter som uppstått under implementeringen, samt andra faktorer som påverkat tidplanen för bränslebyte och belastat deras ingenjörskapaciteter.

Offentlig konsultation

ASN anser att EDF:s begäran om förlängda tidsfrister är acceptabel, med tanke på de presenterade svårigheterna och de motiveringar som lämnats.

EDF:s ansökningshandlingar och ASNs utkast till ändringsbeslut är nu föremål för en tre veckor lång offentlig konsultation.

Källa:World Nuclear News