1,2 MW batterisystem från Stella Futura driftsatt hos Ra Energy

Bild: Stella Futura.

Ra Energy har i sitt samarbete med Stella Futura nu fått 1,2 MW batterisystem installerat och driftsatt i sina lokaler i Borås. Batterisystemen från Stella Futura kommer från Europeiska marknadsledande leverantörer och kommer nu att aggregeras mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad för att bidra till att stabilisera elnätet. Batteriet förses med smart styrning från energitjänsteföretaget CheckWatt.

– Vi ser investeringen i ett batterilager som ett bidrag både till energiomställningen och vår lönsamhet. Smarta batterier möjliggör ännu mer förnybar energi i elnätet, vilket behövs för att motverka klimatkrisen, säger Stefan Hansson, vd Ra Energy.

Batteriet ansluts till CheckWatts virtuella kraftverk Currently och får smart styrning som gör att det alltid kommer att användas på det sätt som är mest lönsamt eller högst prioriterat.

– Stella Futura jobbar alltid med så kallad Service Stacking till våra kunder, det vill säga att vi tillser att dimensionera våra system till att leverera den mest optimala tjänsten vid varje given tidpunkt. Vid vissa tider är batteriet redo att leverera stödtjänster, för att vid vissa tider göra till exempel effektkapning. Batteriet är en mångfacetterad lösning, och det handlar om att skapa en långsiktig hållbarhet i din investering utifrån den tjänsten som skapar mest nytta. I just detta fall är batteriet helt fokuserat på stödtjänstleverans. Utöver den tekniska lösningen, erbjuder även Stella Futura Battery-as-a-Service till våra kunder, säger Ulrika Tornerefelt, vd och grundare för Stella Futura.

Svenska kraftnät har det yttersta ansvaret för stabiliteten i elnätet och köper in så kallade stödtjänster på en gemensam marknadsplats. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet. När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Batterier är väl lämpade för att stabilisera elnätet vid de mest akuta och oförutsedda bortfallen av elproduktion.

– Batterier med smart styrning är en väg runt kapacitetsbrist och flaskhalsar i elnätet. Det minskar behovet av dyra förstärkningar av näten samtidigt som investeringen för Ra Energy blir mer lönsam, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.