DEBATT: Skånska politiker sjunger havsvindens lov – när kommer sjösjukan

Bildtext: Skånska elkonsumenter väntar på vinden Källa: Wikimedia Commons

Sydsvenskan i Malmö skriver den 19 oktober att Anna Jähnke, moderat ordförande i Skånes effektkommission, nu föreslår vindkraft och solenergi som lösning på Skånes effektproblem.

Vind- och solkraft kan ge ett bidrag till energiproduktionen men inte effekt. Problemet är att vindkraften är väderberoende och att det inte alltid blåser.  Effekten är den momentana produktionen och det krävs att den är i samklang med förbrukningen varje sekund under årets alla timmar. Annars blir det black-out. När Svenska Kraftnät planerar den svenska elproduktionen tar man upp vindkraftens effektkapacitet till 9% av den nominella. Läsare av denna publikation känner till allt detta.

Anna Jähnke har nu tänkt sig att lösa problemet med batterier. Låt oss fundera lite på konsekvenserna av en sådan idé. Om man utgår ifrån ett dygn på vintern med mycket lite solenergi och vindstilla väder så måste man i så fall ha ett batteri som kan lagra kanske 5000 MW under 12 timmar. (Det kan också bli 24 timmar eller mer…) Det innebär en batterikapacitet på 60 miljoner kWh motsvarande ca 1.2 miljoner elbilsbatterier. Ett elbilsbatteri sägs kosta ca 100 000 kronor vilket skulle medföra ett investeringsbehov om 120 miljarder kronor för att bygga ett sådant lager. Det blir 100 000:- per invånare i Skåne. Tillkommer kostnader för drift, underhåll mm.

Den danska vindkraftsutvecklaren Ørsted fick för bara en vecka sedan ett nej från amerikanska myndigheter för en planerad vindkraftspark till havs. Orsaken var att Ørsted beräknade elpriset från den föreslagna anläggningen till motsvarande SEK1.50/kWh vilket myndigheten tyckte var för mycket. De 1.50 kronorna var dessutom utan lagring. (Intressant dessutom att USA har myndigheter som skyddar konsumenterna mot allt för höga elpriser, till det återkommer vi!)

Ett kraftsystem med framförallt vindkraft och batterilagring blir alltså mycket dyrt. Mina egna uppskattningar av konsekvenserna för elpriset antyder att det kommer att göra elen åtminstone fyra gånger så dyr som idag. Tillkommer problem med nätstabilitet, reaktiv effekt mm som ställer till det på flera olika sätt, inte minst genom energiförluster i nätet.

Skåne behöver ny baskraft. När Barsebäcksverket lades ner förlorades en viktig komponent inte bara i Skånes energiförsörjning utan även för hela landets nätstabilitet.

Det som förvånar mest är uttalandet att det skulle ta så lång tid att bygga ny kärnkraft att det därför inte ens lönar sig att börja. En del av de pågående vindkraftsprojekten utanför Skånes sydkust började projekteras för snart 15 år sedan och ännu skymtar inga vindsnurror vid horisonten.

Avsaknaden av långsiktighet i den energipolitik som Anna Jähnke och Skånes effektkommission föreslår förskräcker. Après moi, le déluge tycks vara dagens motto, det som inte kan ge röster i nästa val är inte intressant. Tänk om vi hade beslutsfattare som vågade ta beslut som kunde påverka samhället positivt bortom nästa val…

 

Sven Olof Andersson Hederoth