Göteborg arbetar mot hållbar fjärrvärme

Den nya biobränsleeldade ångpannan vid Rya kraftvärmeverk är nu Göteborgs hamninlopps nya landmärke.

Göteborg Energis satsning att övergå till förnybara och återvunna källor för sin fjärrvärme till 2025 tar form. En viktig del i detta arbete är den nya biobränsleeldade ångpannan i Ryaområdet vid Göteborgs hamn. Om allt går enligt planeringen börjar anläggningen leverera värme under säsongen 2025/2026.

Göteborg Stads miljö- och klimatinitiativ inkluderar förnyelse av fjärrvärmetillförseln. Huvuddelen av stadens fjärrvärme kommer redan från återvunnen värme och biobränslen. Göteborg Energi fortsätter arbetet med att minska fossilberoendet, och som en del av detta har man uppfört en biobaserad hetvattenpanna. Den nya ångpannan planeras att integreras med Rya kraftvärmeverk.

Inhouse Tech har, i samarbete med Veidekke Entreprenad AB, ansvaret för vissa tekniska aspekter av projektet, inklusive grundläggning och betongarbete för den nya pannbyggnaden.

"Vi är tacksamma för möjligheten att bidra till detta projekt och arbeta tillsammans med Veidekke och Göteborg Energi", säger Johan Ström, ansvarig konstruktör för projektet.