Öster i Piteå utvecklas till en smart stadsdel

Bild: Norconsult

PiteEnergi är i full fart i arbetet med att skapa framtidens smarta bostadsområden i Piteås nya stadsdel Öster där 600 nya bostäder planeras. Med investeringar i infrastruktur, såsom elnät, fjärrvärme och kommunikationslösningar strävar man efter att främja en modern och hållbar livsstil för framtidens invånare.

Den snabba teknologiska utvecklingen har banat väg för smarta lösningar och PiteEnergi jobbar intensivt med att göra stadsdelen Öster till en dynamisk och intelligent plats att leva och verka i. Genom att använda smarta energilösningar vill man skapa energieffektiva och hållbara bostäder. Dessutom kommer man att kunna tillhandahålla moderna kommunikationslösningar för att stödja tillväxten av smarta hem och stadsdelar.

-  Genom vår investering i infrastruktur för Piteås utveckling visar vi vår ambition att skapa en modern och framåtblickande stadsdel som kommer att gynna våra kunder och samhället som helhet. Vi ser fram emot att samarbeta med våra kunder och partners för att forma framtidens bostadsområden med fokus på hållbarhet och innovation” säger Jörgen Andersson-Strand, VD på PiteEnergi

PiteEnergi ser en tydlig potential i att integrera smart teknik i bostäder och infrastruktur. Detta kommer resultera i ökad effektivitet, förbättrad energihantering och en bättre livskvalitet för invånarna. Genom att främja användningen av ny teknik strävar PiteEnergi efter att skapa en framåtriktad stadsdel som kan vara en förebild för andra städer.