Första spadtaget för ny batterifabrik i Torslanda

Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik i Torslanda blir gigantisk med sina 130 000 kvadratmeter. Bild: Northvolt

Nu sätts spaden i marken för en ny batterifabrik intill slutmonteringen vid Volvo Cars bilfabrik i Torslanda på Hisingen. Bygget är en gigantisk investering på cirka 30 miljarder kronor som uppförs på en tomt motsvarande 100 fotbollsplaner. På sikt ska cellproduktionen i Torslanda uppgå till 50 gigawattimmar årligen främst ämnade för bilar som produceras i Europa. 50 gigawattimmar motsvarar behovet av batterier för en halv miljon bilar årligen. Novo Energy är namnet på det nya bolag som ägs till hälften av vardera Volvo Cars och Northvolt, vilka tillsammans kommer att bygga och driva den nya anläggningen.

Förberedelserna inför fabriksetableringen pågår för fullt. Göteborg Energi och Vattenfall bygger en transformatorstation norr om området för att ansluta batterifabriken till regionnätets 130 kV-ledning. Anslutningar till fjärrvärmenätet förbereds från närliggande industribyggnader för både värme och kyla. Ledningar för dagvatten, vatten och avlopp kommer att dras västerut från den framtida fabriken.

xxx

Ytan där den nya fabriken byggs motsvarar 100 fotbollsplaner. Bild: Northvolt

Logistiken kring gigabygget är omfattande. Det handlar bland annat om att ta fram temporära bostäder för byggarbetare och lösningar för att hantera den ökande trafiken till fabriksområdet i Torslanda. Tillfartsvägar ska byggas och tillsammans med Västtrafik planeras för ny genomgående kollektivtrafik vid fabriken med två eller tre hållplatser i området.

Den blivande 130 000 kvadratmeter stora byggnaden kommer att sysselsätta omkring 3 000 medarbetare och totalt beräknar Business Region Göteborg att etableringen skapar totalt runt 10 000 nya arbetstillfällen. Kommunen, tillsammans med regionen, investerar 45 miljoner kronor för att snabba på utbildningen av batteritekniker och i jätteprojektet ingår även ett nytt forsknings- och utvecklingscenter på Lindholmen i Göteborg. Etableringen är naturligtvis ett lyft för Göteborgs stad både när det gäller själva byggnationen såväl som för framtida arbetstillfällen.