Globala energimarknaderna – v. 39, 2023

Foto: Pixabay

De europeiska energipriserna har stigit under de två senaste veckorna, bland annat till följd av exportbegränsningar från Ryssland och en oro över tillgängligheten på amerikansk LNG.

Den 21 september meddelade Ryssland att man inför ett tillfälligt exportstopp för bensin och diesel för att dämpa de inhemska drivmedelspriserna. Exportstoppen har lett till ökande priser på råolja och oljeprodukter och det är idag oklart hur länge stoppet kommer att gälla. Det är framför allt kopplingen till medeldestillatmarknaderna som är tydlig, där Ryssland står för en substantiell andel av exporten.

Priset vid den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden TTF M+1 stängde den 25 september på EUR44,4 per MWh vilket är en ökning från förra marknadsbrevet. De europeiska naturgaslagren är fortsatt på mycket höga nivåer för årstiden och uppgick den 26 september till 95 procent.

Priset på kol i Europa steg med nästan 10 procent under dagarna som följde på publicering av det förra marknadsbrevet, men har sedan dess legat huvudsakligen oförändrat. Priset på utsläppsrätter har stigit något sedan förra marknadsbrevet.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten