Glaciärernas accelererande avsmältning orsakar överraskande förändringar för Norges energiförsörjning

Turbinhallen i Sima vattenkraftverk inne i berget. Detta är Norges näst största kraftverk med installerad effekt, som är 1120 megawatt. Den genomsnittliga årsproduktionen är 2729 gigawattimmar. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Thomas Andersen

Risken för förstörelse orsakad av glaciala översvämningar är enorm. Samtidigt kan dock ökat smältvatten leda till en ökad energiproduktion.

Smältningen av glaciärer har accelererat i Norge, och minst 20 glaciärer har smält helt de senaste åren. De flesta av de förlorade glaciärerna fanns i Nordnorge i fylket Nordland.

Även på Lyngenhalvön, cirka 50 kilometer från den finländska gränsen, har två små glaciärer smält, enligt en rapport från Norska Vatten- og Energimyndigheten, NVE.

Smältningen av stora glaciärer kommer att medföra stora förändringar i energiproduktionen i Norge. Nästan all landets energi produceras av vattenkraftverk och ungefär en femtedel av den är kopplad till glaciärer, säger Jostein Bakke, professor och glaciärforskare vid geografiska institutionen vid universitetet i Bergen till mediet Yle Uutiset.

Ristar fram tunnlar

Enligt Bakke kan smältvatten från de största glaciärerna i framtiden rista tunnlar inne i glaciärerna och hamna på leder längs vilka vattnet går förbi lagringsbassänger och kraftverk. Att anpassa sig till förändringen av smältvattenvägarna kan enligt Bakke kräva stora investeringar och byggprojekt.

Smältningen av glaciärer övervakas av företag som producerar vattenkraft. Statkraft, som ägs av norska staten, försöker förbereda sig för framtida förändringar redan nu, även om förändringen ur energibolagets perspektiv går långsamt.

Situationen är annorlunda för de största norska glaciärerna, eftersom dalarna under glaciären kan förändra smältvattnets vägar.

Hot om enorm förstörelse

En glaciärflodöversvämning uppstår när glaciärens smältvatten plöjer fram en bassäng i glaciären, vars nedre kant går sönder.

– Som samhälle strävar vi efter att reglera naturen. I framtiden måste vi diskutera hur mycket pengar vi vill lägga på att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. I slutändan kan man dock inte kontrollera alla konsekvenser, säger Bakke.

Källa: Yle Uutiset