1Komma5 och KP Energy inleder samarbete

Filip Wiqvist, CEO på KP Energy, och Gunnar Jönsson, VD för 1komma5 i Sverige & Norden. Foto: 1komma5

Cleantechbolaget 1Komma5 och cleantech-grossisten KP Energy har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal för växelriktare och batterier från Sungrow. Partnerskapet befäster deras ledande positioner inom branschen och bekräftar deras gemensamma målsättning att stödja övergången till ren och hållbar energi genom högkvalitativa energilösningar.

Med mer än 21 000 installerade solcells- och batterianläggningar i Norden är 1KOMMA5° marknadsledande inom energismarta lösningar. Med fokus på lokal närvaro, kvalitet och hållbarhet har de nu valt KP Energy som sin huvudleverantör av växelriktare och batterier från Sungrow för att säkra en trygg och stabil verksamhet på den svenska marknaden.

- Vår vision är att villaägaren ska kunna leva på sol och vind gratis för evigt samtidigt som vi tillsammans begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att nå målet behöver vi starka lokala partners som hjälper oss att omvandla fler hushåll till att bli energismarta och koldioxidneutrala. Vi ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och klimathänsyn där KP Energy uppfyller vår standard. Tillsammans kan vi accelerera övergången till grön energi, så att svenska villaägare kan bli självförsörjande med smart styrning av sin produktion och konsumtion, säger Gunnar Jönsson, VD för 1KOMMA5° i Sverige & Norden.

Som pionjär inom solmarknaden har KP Energy spelat en avgörande roll i att driva utvecklingen av solenergi i Sverige. 25% av alla solcellsinstallationer på villatak i Sverige har utförts med material från KP Energy, vilket visar på deras starka lokala förankring. Med OKQ8 som ägare sedan 2019 är KP Energy en pålitlig och stabil leverantör med en hög grad av leveranssäkerhet.

- Vårt fokus på trygghet, kvalitet och hållbarhet säkerställer att vi kan leverera de bästa produkterna, i tid och över tid, med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. KP Energys framtid sträcker sig även utanför Sveriges gränser, där vi ser fram emot att utöka vårt långsiktiga samarbete med 1KOMMA5° för att tillsammans ytterligare driva på den gröna energiomställningen, säger Filip Wiqvist, CEO på KP Energy.