Ei - elmarknaden vecka 38 2023

Foto: Pexels

Minskade spotpriser i samtliga svenska elområden. Systempriset minskade med 87 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 2,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 80 procent där medel blev 2,5 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 93 procent och veckomedel blev 2,5 EUR/MWh. I elområde SE4 minskade spotpriset med 88 procent och hade ett medel på 11 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 2,1 procent och hade ett veckomedel på 124,5 USD/ton, oljepriset ökade med 1,4 procent och veckomedlet landade på 93,8 USD/fat, gaspriset ökade med 4,5 procent där veckomedel blev 37,5 EUR/MWh.

Under veckan har medeltemperaturen var något högre än normalt medan nederbörden varit mycket högre än vanligt.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 68 procent vilket motsvarar en ökning med 3,1 procent jämfört med föregående vecka.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen