Elin Pietroni utses till ny vice vd på Umeå Energi

Elin Pietroni blivnade vd för Umeå Energi. Foto: Umeå Energi

Umeå Energis styrelse har utsett Elin Pietroni till ny vice vd och områdeschef för affärsstöd och utveckling. Pietroni kommer närmast från tjänsten som vd för Upab.

– Elin är affärsorienterad och har ett gediget samhällsbyggande-perspektiv vilket passar mycket väl i den fas vi är i. Dessutom är hon en kunnig och god ledare. Hennes erfarenheter innebär att hon har med sig vana att agera utifrån ett helhetsperspektiv, säger Jan Ridfeldt, vd för Umeå Energi.

Elin Pietroni är född och uppväxt i Umeå och har intresserat sig för samhällsutveckling genom hela sitt yrkesliv.

– Att utveckla och bidra till byggandet av Umeå är viktigt. Samhällsutveckling i sig är intressant men sen är det för mig som umeåbo sedan födseln extra intressant att ha möjlighet att göra detta i sin egen stad.

”Pirr i magen”
Hon ser också fram emot att ta sig an Umeå Energis breda och djupa hållbarhetsuppdrag.

– Energibranschen är särskilt intressant kopplat till de utmaningar hela vårt samhälle står inför idag. Umeå Energis hållbarhetsuppdrag för staden känns viktigt. Det finns inte många uppdrag med samma möjlighet att göra skillnad. Det ger ett litet pirr i magen men är samtidigt vad som driver mig – att i ett större uppdrag bidra och fortsätta utveckla, säger Elin.

I dagsläget är det inte beslutat exakt när och hur Elin Pietroni tillträder i rollen. Det kommer att ske i god dialog och tillsammans med Elin för att säkerställa en kontinuitet för verksamheten på både Umeå Energi och Upab.

Många ansökningar
Tjänsten genererade många kvalificerade ansökningar.

– De personer vi träffade uttryckte alla ett stort intresse för att jobba med den typ av samhällsutvecklingsfrågor som Umeå Energi driver. Det känns för mig personligen roligt att få bekräftat att det vi gör är viktigt, inte bara för oss själva utan för våra kunder och samhället i stort, säger Jan Ridfeldt.