Busch: Ingen tid för energipolitisk förhandling

Oscar Olsson/TT: Energiminister Ebba Busch (KD) har pratat framtida energi med alla riksdagspartierna. Arkivbild.

Syftet är att nå en bred politisk enighet i riksdagen för målen för det svenska elsystemet, enligt Busch.

Regeringen siktar på att lägga en energipolitisk proposition senare i år, och vill ha in de andra partiernas synpunkter. Men tiden räcker inte till för att sätta sig ner runt förhandlingsbordet.

Sverige kan inte stå och vänta medan politiken stänger in sig i några förhandlingsmöten med i många fall ganska dysfunktionell dynamik i flera års tid. Det här behöver ske nu, säger Ebba Busch till TT.

Oppositionen har uppfattat de här samtalen som en slags inbjudan med armbågen. En förhandling om energipolitiken handlar det inte om.

Det tror jag är synd för det skulle Sverige behöva, säger Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Fredrik Olovsson.

Han anser att branschen kräver långsiktiga villkor för att företag ska våga investera, vilket bara kan nås genom en bred överenskommelse.

Åsa Pettersson är vd för branschorganisationen Energiföretagen. Även hon vill se överenskommelser med en bred majoritet. Hon välkomnar därför samtalen som ett steg mot ett ökat samarbete mellan partierna.

Ska vi lyckas med att bygga ut ny kraftproduktion och elnät som behövs för elektrifieringen så är det en absolut nödvändighet att politiken samarbetar långsiktigt. Därför ser vi positivt på det här, säger hon.