Turn Energy fortsätter expandera i Sverige

Kenny Fogel, VD på Turn Energy. Foto: Turn Energy

Solenergiaktören Turn Energy har under första halvåret 2023 erhållit flest gynnande samrådsbeslut från länsstyrelserna för solparksprojekt i landet. Under perioden har företaget fått möjlighet att bygga solcellsparker på en total yta om cirka 186 hektar. Dessutom har Turn Energy ökat sin personalstyrka med 70 procent sedan början av 2023.

Genom att använda lågproducerande mark till att producera solkraft kan Turn Energy förse Sverige med god energi. Företaget bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer vidare energin till svenska företag. Målet är att Turn Energy ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. Nu visar data från länsstyrelserna att bolaget redan är på god väg att bli ledande i Sverige.

Turn Energy har erhållit flest gynnande beslut från länsstyrelserna på solparksprojekt i landet under det första halvåret av 2023. Ett gynnande samrådsbeslut innebär att länsstyrelsen inte har några invändningar på ett specifikt solparksprojekt.

– Vi är den aktör som under första halvan av 2023 fått möjlighet av Länsstyrelserna att bygga mest i Sverige. Det visar att vi har förmåga att leverera på vårt åtagande att minska Sveriges beroende av fossila energikällor och skapa mer god energi för en hållbar framtid, säger Kenny Fogel, VD på Turn Energy.

Turn Energy behöver utöka sitt team av medarbetare till över 100 personer de kommande fem åren för att nå sina tillväxtmål. Företaget är redan på god väg och har utökat sin personalstyrka från 20 anställa i början av året, till 34 medarbetare i slutet av augusti. Det innebär en ökning på 70 procent.

Inom den närmsta tiden kommer Turn Energy att inleda byggandet av flertalet solcellsparker i landet, bland annat i Vingåker och Vadstena.