EU-initiativ sätter fokus på nästa tekniska omställning till ett Web 4.0-initiativ

Europeiska kommissionen antog en ny strategi för Web 4.0 och virtuella världar för att styra nästa tekniska övergång och säkerställa en öppen, säker, pålitlig, rättvis och inkluderande digital miljö för EU:s medborgare, företag och offentliga förvaltningar. Bild: European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

Europeiska kommissionen offentliggjorde nyligen ett meddelande om EU:s strategi för en Web 4.0-värld och andra virtuella världar.

I strategin skapas nu för första gången en långsiktig vision för EU om vilka åtgärder som behövs för nästa tekniska omställning. På detta sätt säkerställs en öppen, trygg, pålitlig, rättvis och inkluderande digital miljö för människors, företags och samhällets behov. De första åtgärderna vidtas i slutet av 2023.

I strategin beskrivs det att digitala och verkliga föremål och miljöer ska vara helt integrerade i nästa Web 4.0-värld. De kommunicerar med varandra med utvecklad artificiell och inbäddad intelligens, sakernas internet, pålitliga blockkedjetransaktioner, virtuella världar och en utvidgad verklighet.

EU vill kombinera den fysiska och digitala världen

De virtuella världarna är en viktig del av övergången till Web 4.0. I strategin som ingår i kommissionens meddelande definieras virtuella världar som permanenta och immersiva miljöer som bygger på 3D-teknik och tekniker såsom utvidgade verkligheter, och som gör det möjligt att i realtid kombinera den fysiska och digitala världen för olika ändamål, alltså det som även kallas för Augmented Reality förkortad AR.

Augmented reality är en interaktiv upplevelse som förbättrar den verkliga världen med datorgenererad perceptuell information. Med hjälp av programvara, appar och hårdvara som AR-glasögon lägger förstärkt verklighet digitalt innehåll över i verkliga miljöer och objekt.

Källa: EU-kommissionen /New Seed