Nya deltagare till Vattenfall Eldistributions Framtidsprogram

Foto: Soroush Hasanpour

Första omgången av Vattenfall Eldistributions Framtidsprogram börjar gå mot sitt slut och nu står 17 nya deltagare redo för nästa omgång av programmet.

En ny omgång av Framtidsprogrammet, Vattenfall Eldistribution egna kompetensförsörjningsprogram, är nu igång. Här deltar nyutexaminerade akademiker med olika kompetenser i ett skräddarsytt program för att få en helhetssyn av verksamheten och bidra med sin kunskap och sina tankar om hur vi kan utveckla framtidens energibransch.

Syftet med programmet är att bredda kunskapsbasen och säkra eftertraktad kompetens. Den nya kullen har olika akademiska bakgrunder, bland annat civilingenjörsinriktningar som industriell ekonomi, teknisk fysik och lantmäteri; ekonomer som har studerat service management, informatik och dataanalys; jurister som läst statsvetenskap och nyutexaminerade inom datateknik och kognitionsvetenskap.

–  Vi är glada över att starta en andra omgång av Framtidsprogrammet, det är en viktig och långsiktig satsning för vår kompetensförsörjning och vår framtid. Det känns bra att kunna välkomna en ny grupp med en intressant mix bland deltagarna, de kommer in med positiv energi och nya idéer, säger Gustav Hansson, chef för Learning & Development på Vattenfall Eldistribution.

Söktrycket till programmet har varit stort och av drygt 750 sökande valdes 17 som nu har ett utvecklande år framför sig.

Framtidarna kommer under 13 månader att arbeta på olika enheter inom verksamheten, utbyta erfarenheter och bidra med olika perspektiv och kunskapsdelning under strukturerade former. Därefter övergår anställningen till en roll inom företaget utifrån deltagarens kompetens och intressen och företagets behov.

Samtidigt som nästa omgång börjar, avslutar första kullen deltagare i Framtidsprogrammet snart sitt år och kommer då att fortsätta sin karriär på Vattenfall Eldistribution i nya roller. Till vintern öppnar ansökningarna för en tredje omgång.

– Första omgången av programmet har varit mycket lyckat. Framtidarna har  har fått en god verksamhetsförståelse,  och ett växande nätverk. Under året har både deltagarna och vi som organisation utvecklats säger Gustav Hansson.