Fjärrvärmenätet i Piteå har en stabil prisutveckling

Foto: PiteEnergi

Många fjärrvärmeföretag utmanas av påtagliga kostnadsökningar och står inför ovanligt höga prishöjningar. Den ökade efterfrågan på bränsle, en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har lett till kraftigt stigande bränslekostnader, vilket påverkar hela branschen.

Tack vare att fjärrvärmenätet i Piteå till största del värms av överskottsvärme från Piteås industrier kan vi fortsätta att erbjuda en stabil prisutveckling. Vår målsättning är att hålla prisjusteringen under KPI-indexnivån.

Att vår fjärrvärme är baserad på överskottsvärme från industrin skiljer oss från många andra energiföretag som producerar värme genom att förbränna biobränslen. Det innebär att vi inte påverkas i samma utsträckning när bränslepriserna skenar.

– Samarbetet med industrin om överskottsvärme är en stabil bas, även om vi också påverkas av ökade kostnader så har vi betydligt bättre förutsättningar än många andra. KPI-index till och med juli låg på 9,3 % och vår målsättning är att prisjusteringen inte överstiger det säger Daniel Eriksson, Chef Värme & Kyla på PiteEnergi