Anslag för utveckling av SkyFuelH2 beviljat av Energimyndigheten

Bild: Uniper

Energimyndigheten har inom ramen för Industriklivet beviljat ca 133 miljoner kronor i anslag till SkyFuelH2, ett projekt för utveckling av hållbart flygbränsle (SAF), som planeras i Långsele, Sollefteå. Projektet är ett samarbete mellan Uniper och Sasol ecoFT. Den planerade anläggningen är en av de första i sitt slag för produktion av SAF. Anslaget ska gå till medfinansiering av en teknisk genomförbarhetsstudie för projektet.

När SkyFuelH2 står klar kommer Uniper och Sasol ecoFT att producera SAF med biomassa och förnybar vätgas som byggstenar. Anläggningen blir en av de första i världen som planeras för att kombinera gasifiering av biomassa, Fischer-Tropsch-syntes samt vätgas från elektrolys för att få ut mesta möjliga nytta av kolet i biomassan. Biomassan kommer från restprodukter från skogsbruket, vilket säkerställer en helt hållbar värdekedja, som också uppfyller alla EU:s hållbarhetskrav. Vätgasen ska tillverkas i en elektrolysör baserat på lokalt tillgänglig förnybar el.

Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). RRF är ett inslag i NextGenerationEU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

— SkyFuelH2 handlar om att hela Sverige ska leva, och leva hållbart. Uniper vill ta ledartröjan i den fossilfria omställningen av industri och samhälle, och är stolta över vårt arbete för en hållbar flygbransch som en del av detta. Energimyndighetens beslut är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

— Produktionen av hållbara flygbränslen har en viktig roll i klimatomställningen. Anläggningen beräknas kunna förse flygbranschen med bränsle som motsvarar cirka åtta procent av det svenska inrikesflygets årliga bränsleförbrukning och vi bedömer att den även har goda möjligheter för spridning, såväl nationellt som globalt, säger Klara Helstad, enhetschef för Hållbar industri på Energimyndigheten.

Vid full produktion förväntas SkyFuelH2 kunna minska utsläppen av växthusgaser med mer än 300 kton CO2 per år. Ambitionen är att påbörja bygget av SkyFuelH2-anläggningen 2025 och vara i produktion 2028.

— Det är ett oerhört glädjande besked som vi har fått från Energimyndigheten. Genom anslaget från Industriklivet kommer vi och våra samarbetspartners att kunna fortsätta arbetet med utvecklingen av anläggningen som ska förse flygbranschen med hållbart flygbränsle, säger Catherine Smitt Meyer, Innovation Manager på Uniper Sverige.