Ny IPCC-ordförande tonar ner klimatlarm

I intervjuer med tyska nyhetsmedier säger den nyvalde ordföranden för FN:s klimatpanel (IPCC) att det har varit fel och missvisande att antyda att temperaturökningar på 1,5 grader Celsius utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten, vilket han menar att klimataktivister har gjort.

– Världen kommer inte att upphöra om den värms upp med mer än 1,5 grader," sade Jim Skea, IPCC:s nye ordförande, till Der Spiegel.

– Om man ständigt kommunicerar budskapet att vi alla är dömda att utplånas förlamar det människor och hindrar dem från att vidta nödvändiga åtgärder för att få ett grepp om klimatförändringarna, sade Skea.

Skeas kritik av överdriven klimatalarmism kommer i ett läge då han nyligen förutspått att världen inte kommer att lyckas hålla sig under det globala uppvärmningsmålet om 1,5 grader. Han lägger skulden för det på regeringar runt om i världen, vilka misslyckats med att genomföra “tillräckligt ambitiös politik“.

Londonbaserade Global Warming Policy Foundation (GWPF) välkomnar IPCC:s ordförandens utspel. Benny Peiser, GWPF:s direktör, säger:

– Jim Skeas varningar om de skadliga effekterna av omotiverad klimatalarmism är en frisk fläkt och ett välkommet inspel. Den nya IPCC-ordföranden verkar inse att det politiska klimatet förändras snabbt. När europeiska regeringar har börjat pausa, urvattna och rulla tillbaka sina nettonollöften och -planer visar sig utvecklingsländerna inte ha någon avsikt att överge sin oeftergivliga användning av kol, olja och gas. Den nya IPCC-ordföranden verkar ha accepterat att klimattröskeln om 1,5 grader och dess nettonollpolitiska implikationer inte längre är politiskt genomförbara.

– Global Warming Policy Foundation har varnat i mer än ett decennium för att klimatreduceringspolitiken med stor sannolikhet kommer att misslyckas och att regeringar skulle göra  bäst i att prioritera effektiva anpassningsåtgärder till relativt låga kostnader.