Europeisk klimatfond satsar på svensk kärnenergi

Foto: Unsplash

Projektutvecklingspionjärerna inom småskalig kärnenergi, Kärnfull Next har via en riktad nyemission säkrat en investering på 23 miljoner kronor från den danska klimatfonden Climentum Capital och den svenska samhällsutvecklaren Granitor Growth Management. Affären är sannolikt den första där en europeisk artikel 9 ("mörkgrön") fond investerar i ny kärnenergi, en milstolpe inom klimatinriktade EU-investeringar.

För att säkerställa tillräcklig tillgång på pålitlig fossilfri energi behövs nya europeiska kärnkraftverk i olika storlekar. Små modulära reaktorer (SMR), likt de Kärnfull Next erbjuder svenska företag och kommuner, har mycket stor potential som en skalbar lösning för att tillföra hållbar baskraft och multipla energiderivat. Att bygga upp en projektutvecklingsledare inom denna sektor är därför viktigt för att säkerställa att den senaste och säkraste tekniken används, med de högsta kvalitetsstandarder, regulatorisk efterlevnad och noggrann projektkostnadskontroll.

Kärnfull Nexts kundcentriska metodik innefattar allt från första idé till tillståndsgivna, riskminimerade och stegfinansierade projekt – precis så som projektutvecklare inom förnybar energiproduktion rönt stor framgång. Företaget vill bidra till avkarboniseringen av samtliga energisektorer genom att utveckla såväl elnätsanslutna projekt som mer komplexa för tung industri, fjärr- eller processvärme och syntetiska bränslen.

Finansieringsrundan stärker Kärnfull Nexts organisation samt pågående förstudier, och accelererar prospekteringen av nya potentiella byggnadsplatser runt om i landet. Att kunna hantera flertalet projekt parallellt är avgörande, inte minst med tanke på den starka efterfrågan på SMR i Sverige. Representanter från Climentum Capital och Granitor Growth Management kommer att ansluta till Kärnfull Nexts styrelse och bidra med strategisk riktning.

"Vi delar IAEA:s syn att det inte finns någon väg till nettonoll utan en betydande mängd kärnenergi i mixen", säger Malin Carlström, General Partner på Climentum Capital. "Den renaste och säkraste baslastkällan som finns idag och för de kommande decennierna är fissionskraft – man måste förstå det och snabbt bygga ut våra reaktorflottor med de bästa tillgängliga teknologierna."

"Att få stöd av framåtsträvande investerare som Climentum Capital och Granitor Growth Management ger oss möjlighet att möta Sveriges energibehov med rena, tillförlitliga och effektiva lösningar", säger Christian Sjölander, VD och grundare på Kärnfull Next. "Investeringen accelererar vår vision om att revolutionera den svenska energisektorn och börja bidra kraftfullt till en mer hållbar framtid."

Kärnfull Nexts verksamhet är i linje med såväl EU:s taxonomi som Sveriges energibehov genom att erbjuda ren, flexibel och pålitlig energi. Samlad expertis, myndigheter och regering har alla identifierat Sveriges behov av just denna typ av energilösning, från perspektiven tillförselsäkerhet, ekonomi och klimat.

Sverige planerar att gå från 160 terawattimmar (TWh) fossilfri elproduktion till mer än 360 TWh under de kommande 25 åren. De bästa tillgängliga scenarieanalyserna visar att 35-45 procent av den elektriciteten behöver komma från kärnenergi för att maximera ekonomiska, miljömässiga och försörjningssäkerhetsfördelar.

"Vi ser enorm potential i Kärnfull Nexts strategi att avkarbonisera sektorer som traditionellt sett ses som utmanande. Denna investering understryker vår övertygelse om att kärnenergi är en central del av en hållbar framtid," tillägger Göran Linder, VD för Granitor Growth Management.

Utöver dess positiva miljöpåverkan kommer SMR-projekt att skapa betydande socioekonomiska fördelar såsom jobbskapande, utbildning och regional utveckling – en insikt som troligen stärker Kärnfull Nexts möjligheter att ha den första kommersiella SMR:n i drift på en ny kärnkraftsplats i Sverige i början av 2030-talet. Det unga företaget har redan säkrat exklusivitet att prospektera på en handfull potentiella SMR-orter runt om hela Sverige.