SENS och Spendrups gör förstudie om solkraftspark i Grängesberg

Genrebild: Stockfoto

SENS meddelar idag att man har tecknat ett avtal om en förstudie med Spendrups. Bolaget kommer att studera möjligheterna att bygga både en solcellspark och en batterianläggning i anslutning till Spendrups bryggeri i Grängesberg.

SENS har etablerat ett nära samarbete med Spendrups AB. Fokus i förstudien ligger på att utforska olika möjligheter att förse Spendrup AB:s anläggning i Grängesberg med förnyelsebar energi. Bryggeriet förbrukar ca 120 GWh energi per år, varav cirka 60 GWh kommer från elektricitet. Förstudien syftar till att undersöka möjligheten att optimera bryggeriets energimix med hållbar och grön energi genom att anlägga solcellsparker på egen och närliggande mark, samt installera en storskalig batterianläggning.

Förstudien ska slutföras under 2023 varpå Spendrups därefter kommer besluta huruvida de avser gå vidare med projektet till byggnation.

”Vi är väldigt glada att ingå detta avtal om förstudie med Spendrups, en framgångsrik och energiintensiv industri med gamla anor. Målet med detta storskaliga energiprojekt är att skapa ett konstnadseffektivt och samtidigt i det närmaste klimatneutralt energisystem för Spendrups AB:s produkter och tillsammans med Spendrups  göra vad vi kan för att värna miljön” säger Henrik Boman, VD för SENS.

”Förstudien är både spännande och viktig för att undersöka möjligheterna att addera egen solenergi till Spendrups energimix. Om resultaten är positiva och ekonomiskt rimliga skulle det kunna vara ett viktigt steg för att ytterligare öka vår självförsörjning av energi i Grängesberg”, säger Fredrik Spendrup, vd för Spendrups Bryggeri.