Koldioxid blir hållbar metanol i unikt projekt i Göteborgsregionen

Bild: Buisness Region Göteborg.

Med ny teknik och cirkulära produktionsmetoder ska kemiföretaget Perstorp producera hållbar metanol. Koldioxidutsläppen kommer därmed att minska med 500 000 ton per år. Projektet Project Air visar att det är möjligt för kemiindustrin att bryta sitt beroende av fossila råvaror och är bara ett av flera omställningsprojekt i Göteborgsregionen. 

Den svenska kemiindustrin har sitt centrum i Göteborgsregionen och är en av våra största exportindustrier. Men det är också en bransch som står inför stora hållbarhetsutmaningar. En betydande del av Sveriges koldioxidutsläpp kommer härifrån och därför samverkar en rad företag i regionen för att driva utvecklingen mot hållbara produkter. Ett av dem är det globala specialkemiföretaget Perstorp i Stenungsund.  

Vill bryta fossilberoendet

En av de främsta råvarorna som Perstorp, och övriga kemiindustrin, använder i sin produktion är fossil metanol. För att klimatavtrycket från Perstorps kemiprodukter ska minska är en nyckel att i stället använda sig av hållbar metanol. 2018 startade Perstorp därför Project Air, med ambitionen att bryta fossilberoendet med egenproducerad hållbar metanol. 
 
– Project Air kommer att reducera en betydande andel av våra växthusgasutsläpp och göra att vi kan möta efterfrågan på mer hållbara produkter. Att vi ställer om möjliggör också en omställning i alla de värdekedjor där våra produkter används – och det är många. Det kan till exempel vara i bilar, möbler, byggnader och elektronik, säger Anna Berggren, Vice President Sustainability på Perstorp. 

Ny anläggning i Stenungsund 

Den nya anläggningen kommer att byggas vid Perstorps fabrik i Stenungsund. Hållbara metanol ska tas fram genom att använda infångad koldioxid från den pågående verksamheten samt utnyttja restströmmar som annars förbränns, tillsammans med biogas och vätgas från elektrolys.

Varje år kommer 200 000 ton metanol att tillverkas. Den ska ersätta all den fossila metanol som Perstorp använder som råvara i Europa i dag. Effekten blir att koldioxidutsläppen minskar med cirka 500 000 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från Sveriges inrikesflyg. 
 
– För kemiindustrin i stort är projektet viktigt eftersom det visar att vi kan gå från stora, linjära produktionsanläggningar – som är specialiserade på att använda ett fåtal fossila råvaror – till mer flexibla, cirkulära produktionsprocesser där vi använder olika typer av hållbara råvaror och restströmmar. Produktionskonceptet kan också tillämpas av andra och bana väg för fler att göra likadant, säger Anna Berggren.

Hållbar samverkan

Project Air är ett av flera projekt som drivs av företagen inom initiativet Hållbar Kemi. Där samarbetar fem kemiföretag i Stenungsund för att minska sin, och i förlängningen hela branschens, klimatpåverkan. 
 
– Det är många viktiga omställningsprojekt på gång i Stenungsund som går i linje med de nationella målsättningarna om klimatneutralitet 2045. Men vi vill inte vänta, utan ställa om så snart som möjligt. Därför jobbar vi tillsammans för att skapa förutsättningar för att realisera projekten, säger Elin Hermansson, programchef, Hållbar Kemi. 
 
Utöver att arbeta tillsammans över företagsgränserna har Hållbar Kemi också ett tätt samarbete med Stenungsunds kommun. Bland annat har man tillsammans arrangerat omställningskonferensen ”Formel framtid” två år i rad för att diskutera utmaningar och lösningar för att kemiindustrin ska kunna förverkliga ambitionerna om klimatneutralitet – det handlar bland annat om vikten av effektiva tillståndsprocesser och elförsörjningen.

Elförsörjningsfrågan avgörande 

Jessica Waller är näringslivschef i Stenungsunds kommun och hon menar att kommunen vill stötta utvecklingen och vara en möjliggörare för den gröna omställningen. 

– Vi jobbar aktivt med elförsörjningsfrågan och att belysa den industri som finns och vill utvecklas i Stenungsund. Det är viktigt för oss att få upp denna fråga på nationell nivå. Vi har verkligen stärkt vårt lokala samarbete genom att tillsammans verka för dessa frågor som är angelägna för kommunens utveckling, säger hon.