E.ON: nyanslutning av solel går om vindkraft

Bild: E.ON.

E.ONs nya elektrifieringsrapport visar att det skett ett historisk skifte i utbyggnaden av förnybar elproduktion och att inmatningen av solel i elnätet slagit nya rekord. Kunderna fortsätter att spara och effektivisera sin elanvändning, hittills har den distribuerade elen i E.ONs elnät minskat med cirka 10 procent under 2023. Fokus på grön industrialisering fortsätter med stora nyanslutningar i området runt Sundsvall. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under första halvåret 2023 har E.ON haft lika många förfrågningar om installationer av solceller, som under hela 2022. Samtidigt bromsar anslutningen av vindkraft in. 

Statistiken uppvisar en fortsatt stark utbyggnad av solel. I maj slogs nya rekord för anslutning av nya anläggningar, installation av ny effekt och inmatning av el från solceller.

– Fortsätter installationerna av solel i samma takt som nu så når vi milstolpen 1 000 MW installerad solelseffekt i E.ONs elnät redan i höst. Det är en historisk utveckling vi ser inom solel, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Den totala installerade effekten solel var i slutet av maj 775 MW, vilket med råge överstiger tidigare prognos. Jämfört med förra året ökande inmatningen från solceller i maj med 132 procent.

– Under första halvåret 2023 har E.ON haft lika många förfrågningar om installationer av solceller, som vi hade under hela 2022. Samtidigt noterar vi fler förfrågningar om riktigt stora solparker. De största parkerna vi anslutit det senaste året har legat på 15–20 MW, men nu ser vi planer på fem gånger så stora parker, säger Martin Höhler.

Elektrifieringsrapporten visar även att anslutningen av ny vindkraft i södra Sverige har bromsat in. Under de senaste tolv månaderna har anslutningen av solel varit större än anslutningen av vindkraft, mätt i effekt. Nedgången av anslutningar av vindkraft bedöms i första hand vara ett resultat av att kommuner använder sitt veto i samband med prövning av miljötillstånd.

– Vi har upplevt ett historiskt tronskifte när det gäller anslutning av förnybar elproduktion, men vi får ser hur länge det står sig. Vi ser fortsatt stora ambitioner inom både landbaserad och havsbaserad vindkraft. Många projekt kämpar dock med tillståndsprocesserna, säger Martin Höhler.

Den gröna omställningen inom industrin fortsätter med full kraft och i området runt Sundsvall har det skett en konkretisering av flera planerade industrietable­ringar, som tillsammans kommer att öka effektbehovet i regionen med omkring 1 000 MW, på sikt upp mot 1 800 MW.  

Samtidigt som behovet av el ökar, så fortsätter också energibesparingarna. Under 2023 har kunderna fortsatt att spara och effektivisera sin elanvändning, vilket resulterat i att den distribuerade elen i E.ONs elnät minskat med cirka 10 procent under 2023.