E.ON bygger bort flaskhals för el i Hyllie

Utbyggnaden av Hylle transformatorstation fördubblar överföringskapaciteten av el i stadsdelen Hyllie i Malmö. Tekniken är ny, alla komponenter är fria från isoleringsgasen SF6, vilken har 100 000 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. Foto: E.ON

E.ON fördubblar överföringskapaciteten av el i stadsdelen Hyllie i Malmö. Investeringen betyder att energiomställningen och samhällsutvecklingen i Sydvästra Malmö är säkrad för framtiden.

–Totalt investerar vi drygt 200 miljoner kronor för att uppdatera Hyllie transformatorstation med den senaste och mest miljövänliga tekniken, säger Peter Hjalmar, E.ONs chef region Syd.

Utbyggnaden av Hylle transformatorstation möjliggör energiomställningen och allt fler solcellsanläggningar, laddinfrastruktur och nya bostads- och företagsetableringar i stadsdelen. Dessutom ska alla samtliga ingående komponenter i anläggningen, från 130 kilovolt högspänningsställverk till utgående 10 kilovolt mellanspänningsfack, vara fria från isoleringsgasen SF6, vilken har 100 000 gånger större miljöpåverkan än koldioxid.

–Det är första gången vi bygger en anläggning med denna nya teknik och har stora förhoppningar på resultaten, då det innebär en miljömässig revolution för vår bransch, säger Peter Hjalmar.

Hyllie transformatorstation utvecklas i samarbete med specialistentreprenören Craftor AB.

–Hållbarhet är riktvärdet i allt det vi gör. Således gläds vi över förtroendet att bygga en SF6-fri anläggning och därmed bidra till att möjliggöra energiomställningen på det mest miljömässiga sättet, säger Craftors vd, Henrik Bolinder.

 Anläggningen ska också bli ett viktigt habitat för insekter i den urbana miljön eftersom projektet utvecklar även den biologiska mångfalden i anläggningen med bland annat bihotell och sandblotter.

Utbyggnaden av Hyllie transformatorstation påbörjar i höst och vara färdigställt under hösten 2026.

De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

­–Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Peter Hjalmar.