Globala energimarknaderna – v. 23, 2023

Foto: PxHere

Priserna på de europeiska energimarknaderna har generellt fortsatt nedåt, även om oljepriset och kolpriset har vänt upp under innevarande vecka. Oljepriset slits mellan beskedet i helgen att Saudiarabien kommer minska sin produktion med 1 miljoner fat per dag från juli och en oro över den globala ekonomins utveckling.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har fortsatt nedåt sedan förra marknadsbrevets publicering. Priserna gick dock tillfälligt upp i början av veckan till följd av en marknadsoro för en ökad global konkurrens om LNG i sommar. TTF M+1 vände dagen efter åter igen nedåt och stängde den 6 juni på EUR25,5 EUR per MWh. De europeiska naturgaslagren var den 5 juni till 70 procent fyllda.

Priserna på kol respektive utsläppsrätter fortsatte nedåt under slutet av maj och de första dagarna i juni men vände uppåt den 5 juni, detta som en följdeffekt av tillfälligt stigande gaspriser.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten