Hsb solpark i Strängnäs åter igen störst i Sverige

Foto: HSB

När HSB Solpark i Strängnäs invigdes sommaren 2020 var den med råge störst i Sverige. Sedan dess har det hänt mycket på den svenska solcellsmarknaden och andra parker har gått om storleksmässigt. Nu efter att ha byggts ut i en andra etapp är solparken ännu en gång störst i Sverige med en total installerad effekt om drygt 21 MW, vilket ger en elproduktion motsvarande 7500 lägenheters årliga behov.

Sedan mitten av maj kan HSB Solpark i Strängnäs åter igen titulera sig som Sveriges största solpark. Totalt har parken i dagsläget en installerad effekt på drygt 21 MW, och kommer försörja ca 7500 lägenheter inom HSB med fossilfri el. Parken har byggts ut och är nu 45 hektar stor.

- Solel är fossilfri och för HSB som samhällsaktör är detta ett bidrag till en hållbar framtid. Det känns fantastiskt bra att se HSB-loggan på en solcellspark, säger Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Södermanland.

Levererar nytta för klimat och boende i HSB

Initiativet till solparken kommer från HSB Södermanland som ville hitta ett sätt att göra nytta för såväl klimat som för sina medlemmar. Redan 2016 började man arbetet med att förse passande tak med solcellsanläggningar. För att göra riktigt avtryck såg man dock ett behov av att komma upp i storlek, varpå initiativ till en markbaserad solpark togs.  

Solcellsparken är uppbyggd efter samma principer som en bostadsrättsförening där HSB bostadsrättsföreningar handlar andelar efter behovet av fastighetsel. Bostadsrättsföreningarna köper därmed el till ett fast elpris baserat på investeringskostnaden utan någon mellanhand. Till en början var detta ett koncept som erbjöds bostadsrättsföreningarna i Södermanland, men efter stor efterfrågan har konceptet nu rullats ut på bred front vilket innebär att intresserade föreningar i hela landet har möjlighet att köpa el producerad i solparken. I dagsläget har HSB Mölndal, Värmland, Södertörn, Södertälje, Kristinehamn och Göteborg köpt andelar i solparken.

- Att intresset är stort från våra medlemmar visar att solenergi är en viktig del av framtiden och vi är glada att kunna möjliggöra för fler att använda fossilfri solel. Vi känner oss dock inte klara än, utan vill bygga fler solparker. Tyvärr är det en utmaning att hitta passande mark, säger Jon Leo, VD på HSB Södermanland.

EnergiEngagemang är en av Sveriges ledande solcellsbolag och de som står bakom projektering och bygget av solparken. Enligt dem är potentialen mycket stor, det krävs dock att man hittar en balans mellan olika aktörer och intressen som konkurrerar om mark.

- Vi är glada att tillsammans med HSB fått visa att solenergi är något att räkna med. Det är det enda kraftslag som snabbt kan byggas ut i större skala, något som behövs i framförallt södra Sverige. Branschen har som mål att installera 30 GW fram till 2030, vilket är 15 gånger så mycket är installerat hittills. Här kommer vi vara med att leda utvecklingen, säger Jonas Helander, VD på EnergiEngagemang.

Ansvarig för att hitta marker för solparker på EnergiEngagmang är Oskar Molin, projektutvecklingschef solparker, som påpekar att det finns många typer av mark som kan vara intressant att bygga solparker på:

- Gammal åkermark som inte längre går att odla på eller ligger i träda är oftast den som är enklast att bygga på, men vi tittar även på skogsmarker. Det är visserligen lite mer tekniskt utmanande att påla i skogsmark än på en åker, men med tanke på hur stort behov det finns av ny och ren energiproduktion hoppas jag att fler ska börja se potentialen som skogen erbjuder, säger han.

Biologisk mångfald viktigt

Redan i tidigt skede i planeringen för parken stod det fast att biologisk mångfald och hur solparken skulle påverka denna var viktig. På den tiden fanns inga liknande storskaliga solparker i Sverige och man tog därför beslut om att vara drivande i att undersöka hur solparker kan främja pollinering och biologisk mångfald. En specifik fröblandning för ändamålet togs fram och tillsammans med SLU mäts och analyseras nu utvecklingen av biologisk mångfald årligen.

I år tas dessutom ytterligare ett steg i att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald genom att låta får  beta i solparken. Förutom att gynna den biologiska mångfalden gör detta att man slipper klippa gräset manuellt. Det är dessutom ett sätt att maximera markanvändningen genom att kombinera jordbruk och solbruk på samma yta.

El motsvarande 7500 lägenheters årliga behov

HSB Solpark har i etapp två byggts ut med 13 068 solpaneler som vardera har en effekt på 540W. Totalt har 22 stycken växelriktare adderats vilken möjliggjort att el motsvarande 7500 lägenheters årsförbrukning nu årligen produceras där.