Svenska kraftnät: Reglera elen i Norrland

Simon Paulin / SvD / TT: Risk för överbelastning i elnätet i Norrland. Arkivbild

Efter fördjupade analyser meddelar Svenska kraftnät att det finns möjlighet att erbjuda ytterligare 500 megawatt i kapacitetsuttag till 2030, för att försörja de stora planerade industriinvesteringarna i Norrland. Detta hamnar ovanpå de 2 gigawatt i ökat uttag som Svenska kraftnät sade sig vara redo för 2022.

Men det räcker inte, enligt Gustafsson.

"För att kunna möta de stora effektbehoven räcker det inte att enbart bygga ut transmissionsnätet. Det krävs även andra åtgärder. En är att förbrukningen blir mer flexibel än vad den är idag. Under ansträngda lägen måste förbrukningen kunna regleras för att inte nätet ska bli överbelastat och för att kunna möta den väderberoende produktionen", säger han i pressmeddelandet.

Det krävs också nya investeringar i elproduktion, både väderberoende och planerbar, enligt Gustafsson.