Stor frustration i vindkraftsbranschen

Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy Sweden. Foto: Simon Matthis
Panelsamtal. Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis

På Auktionsverket i Göteborg sammanstrålade häromdagen vindkraftsbranschen för en konferens om havsbaserad vindkraft.  Där blev det tydligt vindkraftsbranschen andas frustration över att inte mer havsbaserade vindkraftparker blir byggda i Sverige.

I rasande fart avhandlade representanter från näringslivet, politiken och akademin en rad ämnen, alla kopplade till havsbaserad vindkraft. Att tempot var högt speglade också stämningen i branschen, för många vädrade missnöje och frustration med att Sverige hamnat långt efter sina grannländer när det gäller utbyggnaden av havsbaserade vindkraftsparker.

Branschen behöver också nå ut med vad vindkraften betyder för sysselsättningen och näringslivet, menade flera deltagare.
Under ett panelsamtal framhöll också en representant för Svenska kraftnät att det nu inte bara krävs mer elledningar, utan också mer elproduktion.

– VI jobbar jättemycket med att utbilda om behovet av mer produktion. Det räcker inte med elledningar. Även med kärnkraft kommer det att behövas storskalig havsbaserad vindkraft, sade Daniel Gustavsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska Kraftnät, som också framhöll att det redan finns bra anslutningspunkter på land. 

Filip Johnsson från Chalmers lyfte också utbildningsfrågan:

– Vi i forskarsamhället har misslyckats med att berätta om hur det framtida kraftsystemet kommer att se ut, sade han som tycker att det är olyckligt med den motsättning mellan kärnkraft och vindkraft som uppstått i debatten. Den har enligt honom ”varit väldigt destruktiv”.

Han vädrade för övrigt också kritik mot havsplanerna.
– Det krävs bättre samordning mellan myndigheter. Havsplanerna blev inte riktigt som man tänkt sig, sade Filip Johnsson.

Han liksom flera andra på mötet tycker att det kommunala vetot bör ses över.

Ett högintressant inslag på konferensen stod Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy Sweden, för. Han berättade att det som möjliggjort företagets stora satsning i Ludvika, där flera 1000 personer kommer att anställas de närmaste åren, är en vindkraftsatsning utanför Tyskland och Nederländerna, en av världens mest ambitiösa havsbaserade vindkraftsprojekt. Projektet TenneT har brett stöd i den tyska regeringen, enligt Tobias Hansson. Med dem har Hitachi Energy Sweden tecknat ett ramavtal, som Tobias beskriver som avgörande för satsningen i Ludvika.

– Det gör att vi vet att vi kommer att samarbete med dem till 2030 och kan tänka långsiktigt. Dessutom vågar vi investera och anställa i våra svenska fabriker.

Konferensen Swedish Offshore Wind Forum, som hölls för första gången i år, arrangerades av Svensk Vindenergi, Business Sweden, Teknikföretagen och IKEM.

Läs mer om Swedish Offshore Wind Forum i nästa nummer av Nordisk Energi.

Text: Simon Matthis