Så kan elföretag göra stora tidsvinster

Minuba tillhandahåller orderhantering, projektering och tidrapportering online till framför allt service- och hantverksföretag.

  – Vi vill helt enkelt göra vardagen och arbetet enklare för våra kunder som bland annat är elektriker, en grupp vi möter många av här, sa Florina Højbjerg Weisz, som tillsammans med sina kollegor representerade softwareföretaget Minuba på Elfack-mässan.

Minuba valde en annan strategi än många andra utställare på Elfackmässan. I stället för att visa upp hela sin produkt, ett tidsbesparande orderhanteringssystem, fanns det en bilbana i företagets monter. 

– Vi vill att potentiella kunder och våra befintliga kunder ska komma hit och ha det lite trevligt på ett avslappnat sätt. Här kan man köra bilbana och prata digitalisering med oss, berättade Florina Højbjerg Weisz som är marknadsansvarig på Minuba.

Företages system handlar om att skapa ett effektivt arbetsflöde med början i kundmötet. Efter mötet kan man skapa och skicka en offert för att sedan påbörja en arbetsorder som man registrerar timmar och material på. Och när uppdraget är färdigt skickar man en faktura till sin kund. 

Egenkontroller, arbetsplanering, serviceavtal, EDI-hantering av material, ekonomiska rapporter samt bilder och dokumentation är några av de funktioner som finns i Minuba. Systemet finns online och i appar, varav en lite enklare gratisvariant som heter Minuba GO! för de lite mindre företagen. Att inte behöva sitta på kontoret och sköta administrationen är en fördel som systemet erbjuder.

Minuba beräknar att man kan göra en tidsbesparing på 75–85 procent genom att gå från papper och penna till företagets digitala orderhantering.

– En av våra kunder sparade 15 timmar i veckan när de valde att byta till vårt system från ett annat, sa Florina.

Minubas system kan också visa vilka arbeten som är lönsamma.

– Om du inte har koll på antalet timmar som arbetas, på använt material, och på dina utgifter, så vet du inte hur stort täckningsbidraget är – du vet inte hur mycket pengar du har tjänat, sa Florina.

En vinst med Minuba är att ekonomin i företaget blir mer transparent.

– Med systemet kan jag se på min arbetsorder och i mina ekonomiska rapporter vad jag tjänar pengar på, och på vilken typ av arbete jag har bäst täckningsbidrag.

Florina Højbjerg Weisz tror att Minubas system kan vara en extra stor hjälp i kristider.

– Då är det extra viktigt att digitalisera sig, att ha koll på sina utgifter, och att registrera och skicka sina fakturor i tid. Att göra allt som kan underlätta så att du får en bättre likviditet av pengar och kan hålla dig flytande. 

Minuba är ett danskt företag som också är verksamhet i Sverige, Norge och Holland.

minuba.se/

bild

Detta är en sponsrad nyhet från: Minuba