Rapport: Havsbaserad vindkraft skapar stora möjligheter för svenska företag

Genrebild: Lars Plougmann.

Den havsbaserade vindkraften erbjuder stora- och gröna expansionsmöjligheter för svenska företag i såväl Sverige som internationellt. Det visar en kartläggning som Business Sweden presenterade igår vid Swedish Offshore Wind Forum i Göteborg.

– Vi ser stora möjligheter för svensk industri att leverera till den växande marknaden för havsbaserad vindkraft, både i Sverige och globalt, säger Anna Liberg, Global chef för energi- och transport på Business Sweden i ett pressmeddelande.

Kartläggningen som Business Sweden har gjort visar att Sverige har ett starkt erbjudande inom havsbaserad vindkraft. I kombination med höga ambitioner för utbyggnaden av vindkraft till havs i Europa och globalt skapar detta stora exportmöjligheter för Sverige.

Svenska företag har produkter, komponenter och systemlösningar som ingår i de viktigaste delarna i vindkraftsprojekt till havs. Dessa delar kan stå för upp emot 25-35 procent av konstruktionskostnaderna. De viktigaste svenska lösningarna är kraftkabel till land, kraftomvandlingsteknik (s.k. HVDC), nyckelkomponenter i turbiner och grönt material.

Inom Europa kommer 20-50 miljarder Euro per år investeras i havsbaserade projekt fram till 2030. Detta är en enorm affärsmöjlighet för Sveriges industriella aktörer som är aktiva inom området.

– Att Sverige nu kommer ha en inhemsk marknad för havsbaserad vindkraft gör att fler företag kommer utveckla sina erbjudande. Det gör att vi kan få ett ännu bredare och växande ekosystem och företag med de mest innovativa, kostnadseffektiva och hållbara lösningarna kommer stå som vinnare i det här, avslutar Anna Liberg.