Nytt forskningsprojekt undersöker livslängden för elfordonsbatterier

Foto: Mälardalens Universitet.

Ökad cirkularitet av elfordonsbaterier kan både främja tillverkningsindustrin och bidra till ett mer llbart samlle med till exempel klimatneutrala transporter. I ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens universitet (MDU) undersöks möjligheterna med detta, i ra samarbete med svensk industri.

År 2030 kommer flera ton elfordonsbatterier at ha nåt slutet av sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket har stora konsekvenser för vår mileftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. Forskare på MDU underker hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för at förlänga batteriets livslängd och på så vis minska miljöpåverkan.

Projektet Circul8 (Smart cirkulärt batterisystem) adresserar aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering; tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare och docent inom produkt- och processutveckling på MDU.

Frågan "vad kan vi göra med dessa uttjänta batterier" uppstår eftersom de är potentiellt farliga och innehåller kritiska råvaror. At behålla det faktiska värdet från dessa utnta elfordonsbatterier genom återtillverkning, återvinning och användning inom nya områden är hörnstenen för at uppnå målen om fordon med nollutsläpp till 2030 och på lång sikt för at möjliggöra klimatneutrala transporter till 2050, säger Koteshwar Chirumalla.

Adresserar olika områden hos industrin

Projektet består av tre delprojekt, gällande affärsmodeller, digital tvilling och prestationsövervakning, som alla adresserar frågan hur det går at maximera cirkularitet av elbatterier i svensk industri. De tre projekten gäller hur avancerade digitala teknologier som internet of things (IoT), artificiell intelligens (AI) och molntnster kan underlätta cirkularitet av elbatterier.

Forskningen sker i samverkan med nio industriföretag; Volvo Construction Equipment AB, Epiroc Rock Drills AB, Svealandstrafiken AB, Northvolt Revolt, ABB E-mobility AB, KPRO AB, IBM Svenska AB, Cling Systems AB och Canary Bit AB.