Skellefteå Krafts investeringstakt är historiskt hög

Foto: Bengt Alm

Skellefteå Krafts resultat för årets fyra första månader är 858 miljoner kronor, vilket är 287 miljoner högre än samma period i fjol. Det visar delårsrapporten för januari-april 2023. Investeringstakten i koncernen är historiskt hög vilket drivs av den snabba utvecklingen i Skellefteåregionen.

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 811 miljoner kronor jämfört med 2 230 miljoner kronor motsvarande period 2022.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 858 miljoner kronor jämfört med 571 miljoner kronor motsvarande period 2022.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 851 miljoner kronor jämfört med 556 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringar uppgick till 418 miljoner kronor jämfört med 371 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, Finansdirektör, Skellefteå Kraft:

Skellefteå Kraft gör ett starkt resultat januari-april. Det beror på att vi har kunnat producera en större volym vattenkraft jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har spotpriserna varit högre, vilket vi har använt för att optimera vår produktion. Dessutom har vi ett positivt utfall för vår finansiella handel.

Prognosen för helåret ligger i linje med budget, men något lägre än rekordåret 2022, till följd av förväntad lägre produktion under årets sista månader.

Under årets fyra första månader gör vi investeringar på 418 miljoner kronor. Den höga investeringstakten beror främst på den snabba utvecklingen i Skellefteåregionen. Det handlar bland annat om att Skellefteå Kraft förstärker kapaciteten i elnätet, att vi höjer effekten från vattenkraften och att vi fortsätter etablera snabbladdare för elfordon.

Skellefteå Kraft växer och vi blir fler anställda. Den 30 april var antalet tillsvidareanställda 827, vilket är 61 personer fler jämfört med samma period 2022.

Att vi lyckas rekrytera rätt kompetens i framtiden är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leverera på våra långsiktiga mål. Genom medverkan i den nya TV-serien Högspänning, som visar hur vi jobbar med omställningen till 100 % förnybar kraft, ska vi locka fler framtida medarbetare.

Tillsammans med Luleå tekniska universitet, Northvolt, Rise och Skellefteå kommun finansierar vi Arctic Center of Energy, ACE, i Skellefteå. Det ska bli ett internationellt centrum för utbildning och forskning som befäster norra Sveriges ledande roll inom energiomställning och elektrifiering.