Vårfloden pressar elpriset i norr

Foto: Frode Tungesvik/Pexels

Att vårfloden har börjat har varit påtagligt den senaste tiden i och med översvämningarna längs Torne älv. SMHI har fortfarande varningar framför allt längs nedre delen av Torneälven och nedre Muonioälven. Vi ser också påverkan på elpriserna i främst norra Sverige och i Finland.

I Energiföretagens veckovisa statistik ”Kraftläget” framgår nu att tillrinningen skjutit fart rejält. Tillrinningen för vecka 20 till de svenska magasinen blev 166 procent av normalvärdet vilket är mycket högt. Magasinens fyllnadsgrad (se graff nedan) ökade från 22,7 procent till 34,8 procent, vilket är knappt över medelvärdet för vecka 20. Vattenkraften producerar dessutom mycket el nu i Sverige. De senaste 52 veckorna ligger produktionen på cirka 70 TWh (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar), vilket ska jämföras med den genomsnittliga årsproduktionen på 65,5 TWh.


SMHI går fortfarande ut och varnar för höga flöden. Röd, orange och gul varning gäller för tre olika delar av nedre Torneälven, och en gul varning har satts upp för nedre Mounioälven lite högre upp i vattensystemet. Källa: Energiföretagen

Priserna påverkas

De höga vattenflödena och andra faktorer pressar just nu elpriserna i norr, priser som inte kommer södra Sverige till godo.

– Just nu har vi mycket vatten, minskad efterfrågan på el, gott om vind och det finska nystartade kärnkraftverket Olkiluoto 3 som sänker priserna i norr. Begränsningar i överföringskapaciteten gör samtidigt att kraften låses in i norr och de lägre priserna inte sprids till söder. Värt att notera är att Finland idag (24 maj) har haft ett negativt dygnspris på el för första gången någonsin, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson.

I morgon, torsdag den 25 maj, är det negativa priser i både elområde 1 och 2 i Sverige. De stora vattenmängderna är en stor orsak till påverkan på priset.

Källa: Energiföretagen