Bakslag för ny vindkraft i västra Finland

Foto: Dirk Goldhahn/Wikimedia Commons

Fingrid, det finländska bolag som förvaltar stamnätet för el i Finland, säger nej till mer vindkraft i västra Finland. Först 2027-28 kan nya vindkraftsprojekt få tillstånd att koppla in sig på elnätet.

Anledningen: risken för att hela elnätet havererar blir annars för stor. Det skriver Second Opinion.

Fingrid hänvisar till att ”internationella erfarenheter och egna observationer av omriktarteknologin” visar att elsystemets stabilitet riskeras, om andelen anläggningar med denna teknologi blir för stor.

”Instabiliteten kan i värsta fall leda till omfattande störningar. Fingrid har försökt hitta lösningar till detta i ett nära samarbete med vindkraftsoperatörerna. Lösningen förutsätter förändringar i kraftanläggningarnas styrsystem och investeringar i stamnäten”, skriver Fingrids i ett pressmeddelande.

Fingrid har därför beslutat att i västra Finland inte acceptera nya projekt vars anläggningar kräver omriktare. Undantag medges bara för projekt vars effekt understiger 1 MW.