Landets största batterilagringsanläggning till Filipstad

Foto: Hal Gatewood/Unsplash

I dag meddelade Axpo att de kommer att utveckla en av landets största batterilageranläggningar i Filipstad. Axpo har förvärvat projektet från projektutvecklingsföretaget SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden). Batterilagret ska utformas för att tillhandahålla kringtjänster för att hjälpa till att balansera elnätet. Anläggningen kommer troligtvis att börja byggas i början av 2024.

Axpo ska bygga ett 25 MW litiumjonbaserat batterilagersystem i Filipstad, cirka 30 mil väster om Stockholm. Batterilagret i Filipstad ska användas för att tillhandahålla kringtjänster för att hjälpa till att balansera elnätet. Anläggningen kommer troligtvis att börja byggas i början av 2024. På samma plats ska Axpo också vidareutveckla en markmonterad solcellsanläggning med en kapacitet på upp till 20 MW. De två projekten täcker en yta på över 23 hektar (230’000 m2). Det är SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden) som ligger bakom utvecklingen av båda projekten. Axpo förvärvade de två projekten den 15 maj 2023. De båda företagen kommer att utveckla projekten tillsammans. Parterna har kommit överens om att inte lämna någon information om köpeskillingen.

Frank Amend, Axpo Group Head of Batteries & Hybrid Systems, säger:

– Vi förvärvar två betydelsefulla projekt från SENS som vi från och med nu kommer att bidra till att utveckla. Batterilagersystem och solenergi kommer att bli ännu viktigare för framtidens blandning av olika energikällor. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med våra kollegor från SENS i Sverige.

SENS VD, Henrik Boman, tillägger:

– Det ska bli spännande att samarbeta med Axpo, ett ledande internationellt energibolag som verkligen ligger i framkant när det gäller att driva på energiomställningen runt om i Europa. Detta projekt utgör en av Sveriges största solenergi- och batteriparker och därför är vi väldigt stolta över att ha ingått ett samarbete med en så välrenommerad och erfaren partner som vi kommer att ha ett nära samarbete med för att garantera en framgångsrik projektutveckling. Vi sätter stort värde på att ha Axpo som partner inom ramen för detta projekt och ser en stor potential för samarbeten i kommande projekt.

Expertkunskap inom utveckling och konstruktion av batterilager

Axpo har varit aktiva i flera år när det gäller att utveckla, bygga och verka för kommersiell optimering av storskaliga batterilösningar. Företaget strävar efter att utveckla en betydande volym lagringskapacitet i Europa till 2030. Axpo utnyttjar sin omfattande kunskap inom internationell energihandel för intäktsoptimering av batterier, vilket möjliggör ett optimalt utnyttjande av lagringsmöjligheterna på marknaderna för kringtjänster såväl som för spotmarknadshandel. Axpo har varit verksamma i Sverige sedan 2005.