SD pressar regeringen för sänkt reduktionsplikt

Claudio Bresciani/TT: Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt säger att SD skulle se det som ett brott mot Tidövavtalet med regeringen om reduktionsplikten bara halveras. Noll är SD:s mål. Arkivbild.

Regeringen och SD förhandlar för närvarande om vad reduktionsplikten ska ligga på från 2024. Vad nivån hamnar har betydelse för priserna för bensin och diesel vid pump. Eftersom biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel har ökade krav på inblandning ofta lett till högre priser för en liter bensin eller diesel vid pump, även om världsmarknadspriser och valutakurser ofta spelar huvudroller.

I år är plikten pausad och ligger kvar på samma nivå som 2022, vilket är 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin. Procenten anger nivån för hur mycket utsläppen ska minska från drivmedlet.

Ska vara noll

TT: Vad är en acceptabel nivå på reduktionsplikten för SD?

Egentligen är det faktiskt noll för det finns ingen etablerad miniminivå. Det vi har förhandlat om är att reduktionsplikten ska ligga på EU:s miniminivå och eftersom det inte finns någon så tolkar vi det som noll och anser att vi objektivt sett har rätt om det, säger Sjöstedt.

Blir regeringen och SD inte överens "har vi stor dramatik, kan jag säga", enligt Sjöstedt.

I Tidöavtalet sägs inget specifikt om reduktionsplikten, bara att partierna ska ta fram förslag för lägre drivmedelspriser. I statsministerns regeringsförklaring sades dock:

"Reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024, och gäller under mandatperioden."

Förhandlingar i EU

För närvarande pågår dock förhandlingar i EU som direkt eller indirekt kan leda till en miniminivå för reduktionsplikten. Bedömningar har gjorts om att det kanske kan innebära någonstans kring eller lite mer än en halvering i förhållande till de svenska nivåerna. Om det skulle gälla diesel innebär det 15 procent i stället för dagens 30,5.

I sitt valmanifest skrev SD att reduktionsplikten ska minskas till ett minimum. Moderaterna och KD nämnde 5-6 procent.

Liberalerna står längst ifrån SD i frågan om nivå på reduktionsplikten. L-ledaren Johan Pehrson har gjort klart att noll inte är tänkbart för hans parti.