Energimyndigheten ska samordna arbetet med vätgas

Foto: Vladimir Anikeev/Unsplash

Energimyndigheten ska senast den 28 februari 2024 lämna en redovisning av den del av uppdraget består i att utreda hur vätgasen och infrastrukturen för vätgas i Sverige kan utvecklas ur ett systemperspektiv till Klimat-och näringslivsdepartementet.

Energimyndigheten ska senast den 1 december 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Klimat-och näringslivsdepartementet.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet