Assemblin förvärvar bemanningsföretag

Foto: Assemblin

Assemblin Norge har förvärvat inkråmet i bemanningsföretaget MV Elektro AS (”MV Elektro”) i Oslo vilket inkluderar 20 medarbetare. Förvärvet stärker Assemblins kapacitet inom elteknikområdet.

MV Elektro etablerades 2011 och har levererat bemanningslösningar till flera entreprenörer och en lång rad byggprojekt, huvudsakligen i Osloregionen.

Tidigare i år slutfördes också Assemblins förvärv av bemanningsbolaget Ariemi AS, som erbjuder uthyrning av arbetskraft främst inom värme- och sanitetsområdet. Genom förvärvet av MV Elektro stärker Assemblin sin kapacitet även inom elområdet.

"De stora uppdragsgivarna, både i privat och offentlig sektor, önskar att vi i stor utsträckning ska använda fast anställda medarbetare i våra uppdrag. Detta sammanfaller med vår egen bemanningsstrategi, som också har stärkts i och med myndigheternas stramare regelverk för inhyrd arbetskraft. Båda dessa förvärv innebär att vi stärker vår konkurrenskraft", säger Jon Kolstø, HR-chef i Assemblin Norge.

Bolagets ägare och vd, Mikael Hedberg, fortsätter som chef för verksamheten efter förvärvet.

"Efter att ha varit ansvarig för denna verksamhet i flera år känns det tryggt och helt rätt att bli en del av en större organisation – speciellt i dessa tider när pressen på bemanningsbranschen är stor. Vi har hela tiden tagit vårt uppdrag på stort allvar och levt upp till gällande krav och regelverk och nu när bemanningsbranschen i det närmaste har förbjudits upplever vi att det här är rätt väg att gå. Assemblin har alltid varit vår största och bästa samarbetspartner. Jag är trygg i att avtalet bidrar till en säker anställning för våra medarbetare och stärker Assemblins kapacitet inom elteknikområdet", säger Mikael Hedberg.