Fokus på energieffektivisering i ny tankesmedja

Foto: EEF

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) står bakom den nya tankesmedjan: Fokus Energieffektivisering. Tillsammans med representanter från hela branschen är målet att lyfta energieffektivisering högre upp på agendan och ta Sverige närmare de reformer som behövs för att nå ett hållbart energisystem.

Intresseorganisationen EEF har visionen att energieffektivisera Sverige. Som ett steg på vägen startar de nu upp en tankesmedja med energieffektivisering i fokus. Syftet är att tillgängliggöra och sprida fakta samt lyfta nya idéer och tankar kring hur vi kan sätta varaktiga energieffektiviserade insatser i centrum.

”Effekterna av Rysslands krig har fått fler att inse hur viktigt det är att använda energi klokt. Näringslivet, myndigheter och politiken behöver mer kunskap om hur energieffektivisering kan bidra till energiomställningen. Min målsättning är att vi i den här tankesmedjan ska bidra till att Sverige snabbare avslutar fossilberoendet” säger Markus Wråke, vd på Energiforsk, verksam i tankesmedjan.

bild
Markus Wråke, vd på Energiforsk, verksam i tankesmedjan. Foto: EEF

Tankesmedjan ska bland annat visa på trender i branschen och ta fram en årlig sammanställning av energieffektiviseringsläget i Sverige, samt presentera en gemensam årlig uppmaning till Sveriges alla politiker. Fokus Energieffektivisering är en röst för beslutsfattare, myndigheter och politiker att lyssna till – för att nå de lösningar och reformer som Sverige behöver.

”Det behövs ett större fokus på energieffektivisering från politiskt håll. Jag hoppas att tankesmedjan kan få i gång en bra dialog med både politiker och verksamma inom energieffektivisering så att vi kan gå snabbare framåt” säger Louise Ödlund, professor i Energisystem vid Linköpings universitet, verksam i tankesmedjan.

bild
Louise Ödlund, professor i Energisystem vid Linköpings universitet. Foto: EEF

Tankesmedjan består av samhällsdebattörer, forskare, energieffektiviseringsföretag samt fastighetsägare och industrier. Alla är vinnare i ett mer energieffektivt Sverige och genom en öppen dialog och samverkan mellan parter från hela branschen skapas bättre förutsättningar för förändring. Tankesmedjan vill öka energieffektiviseringstakten genom att bygga broar mellan politiken, den offentliga sektorn, forskningen och näringslivet.

”Energieffektivisering är den snabbaste, effektivaste och mest bortglömda åtgärden när det gäller att hantera både affärsnytta och klimatnytta. Med samverkan och dialog kan vi på riktigt bidra till en riktig omställning av samhället. Jag är helt dedikerad utmaningen av konkret omställning i olika verksamheter och det är frågan jag vill jobba med i tankesmedjan” säger Jonas Tannerstad från ÖBO, verksam i tankesmedjan

bild
Jonas Tannerstad från ÖBO, verksam i tankesmedjan. Foto: EEF

Fokus Energieffektivisering är en politiskt oberoende tankesmedja som strävar mot verklig förändring. Detta genom att skapa plattformar för samverkan där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för nya lösningar och reformer som tar oss närmare ett hållbart energisystem.

”I Fokus Energieffektivisering vill vi verkligen bjuda in till dialog på riktigt - vi välkomnar idéer och ifrågasättande från alla håll! Allt för att nå de bästa lösningarna” säger initiativtagaren Lotta Bångens, vd EEF.

bild
Lotta Bångens, vd EEF. Foto: EEF

Fokus Energieffektivisering består av:
Lotta Bångens, vd EEF
Markus Wråke, vd Energiforsk
Louise Ödlund, professor i Energisystem, Linköpings universitet
Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBO
Ulf Näslund, chef teknikutveckling, Vasakronan
Anders Ekdahl, affärsutvecklingschef, Nordic Climate Group