Biogasbolag kan drabbas av skattechock

Martina Holmberg / TT: Många bussar i svensk kollektivtrafik går på biogas. Arkivbild.

EU-domstolen meddelade sin dom redan den 21 december men det var den senaste helgen som domen vann laga kraft.

Bakgrunden är det tyska företaget Landwärme som sommaren 2020 överklagade ett beslut från EU-kommissionen om att godkänna skattebefrielse för svenska biogasanvändare – som för motorfordon och uppvärmning. Skattebefrielsen skulle förlängas under en tioårsperiod, fram till 2030.

Landwärme ansåg att stödet är en överkompensation som leder till en snedvridning på marknaden och påverkar konkurrensen. Detta eftersom biogasproducenter ökar sin export till Sverige för att dra nytta av skattebefrielserna.

EU-kommissionen ville att Landwärmes talan skulle ogillas. Även den svenska regeringen intervenerade. Men när domen föll den 21 december gav domstolen företaget rätt i form av att man ansåg att EU-kommissionen inte utrett stödets konsekvenser tillräckligt noga.

Kommissionen borde ha inlett ett så kallat granskningsförfarande, ett slags remissrunda, för att kunna fatta beslutet. Regeringen tolkar domen som en processuell kritik snarare än en kritik mot själva skattebefrielsen.

"Sker över en natt"

Men nu riskerar många svenska företag att hamna i en svår sits. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen varnar för att de åkerier som satsat på biogas och en stor del av svensk kollektivtrafik kan drabbas av en skattechock.

Det är ett hårt slag för de företag som har satsat på biogas, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Hon nämner bland andra åkerier och regioner som investerat i biogas i lastbilar och bussar. Enligt åkerierna kan kostnadsökningen uppgå till tio kronor mer per mil, eller runt 30 miljoner kronor per år för ett företag med omkring 150 biogaslastbilar.

Det påverkar dem med stora och ökade kostnader som vi väntar oss kommer att ske över en natt, säger Susanne Karlsson.

Svantesson: Svår sits

"Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt", skriver finansminister Elisabeth Svantesson (M) i en kommentar.

Regeringen valde att inte överklaga EU-domen. Anledningen var att ett överklagande riskerade att dra ut på processen ännu mer, enligt regeringen.

Detta är Transportföretagen kritiskt till.

Ett överklagande av antingen EU-kommissionen eller Sverige hade gett oss en förlängd tid, då hade man kunnat arbeta fram den här fördjupade granskningen under tiden, säger Susanne Karlsson.

Regeringen har i stället skickat ett brev, undertecknat av Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), till kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

Hur lång tid det kan ta innan biogasföretagen kan få skattebefrielsen godkänd är oklart. Så" fort som möjligt", är det enda regeringen kan säga i dag. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödet och därefter fatta nya beslut.