Fjärrvärmen växer stort i Skurup, södra Skåne

Den största anslutningen till fjärrvärme som gjorts den senaste tiden i Skurups kommun är Rydsgårdsskolan. Foto: Marit Lasson

Under den senaste tiden har fjärrvärmen växt stort i Skurup i södra Skåne. En ny skola, ett nybyggt flerbostadshus och en förskola är några av de fastigheter som fått fjärrvärme senaste tiden. Samtidigt som förberedelserna pågår med att koppla in nya kunder till fjärrvärmen ökar intresset från fler att ansluta sig till klimatvänlig värme.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fler nya anslutningar under förra året
Den största anslutningen som gjorts den senaste tiden är Rydsgårdsskolan som ligger i Rydsgård, strax utanför Skurup tätort. En fastighet på cirka 6 000 kvadratmeter där 420 elever vistas varje vardag kräver en robust och pålitlig värmekälla. Skolan började byggas under 2021 och i januari 2022 kopplades byggvärmen på. Då hade fjärrvärmerör grävts ner för att kunna försörja hela byggnaden som invigdes i augusti. Den totala energiåtgången är beräknad till cirka 250 MWh per år.

bild
Rydsgårdsskolan. Foto: Marit Lasson

Under hösten förra året kopplades även ett flerfamiljshus och en villa in på fjärrvärmenätet i Rydsgård, där hyreshuset beräknas göra åt med cirka 150 MWh fjärrvärme per år.

I området Västeräng i centrala Skurup startade en helt ny förskola igång efter sommaren. Förskolan får fjärrvärme från Solör och har en förväntad energiåtgång på cirka 200 MWh per år. Även här har en ny fjärrvärmeledning dragits för att kunna koppla in förskolan.

- Det är fantastiskt att kunna bygga ut fjärrvärmen och leverera klimatvänlig värme till fler. Vår anläggning är väl rustad för att kunna öka energiproduktionen än mer och fortsätta att leverera fjärrvärme med hög kvalitet, säger Johan Henriksson, marknad- och försäljningsansvarig på Solör Bioenergi.

Fjärrvärmen i Skurup produceras i ett fjärrvärmeverk som ligger en bit utanför tätorten. I anläggningen används framför allt flis som bränsle, som kommer från lokala leverantörer. Verksamheten förvärvades av Solör Bioenergi i september 2022.

Stor efterfrågan på fjärrvärme
Under våren sker inflyttning i ett nytt äldreboende i centrala Skurup. Då kommer de drygt 70 boendena att få värme från Solör, där det totala värmebehovet väntas uppgå till 160 MWh per år. Markarbetena gjordes under förra året då även byggvärmen kopplades in, så fjärrvärmen har varit igång ett tag men i mindre omfattning.

Utvecklingen av fjärrvärmen i Skurups kommun förväntas fortsätta. Det finns bland annat planer på flera nya flerfamiljshus och flera radhuslängor i Rydsgård där ledningar är förberedda för att kunna ansluta dem till fjärrvärme.

- Efterfrågan på fjärrvärme är stor och fjärrvärmenätet byggs ut kontinuerligt. Det intresse som vi sett under den senaste tiden växer och vi ser fram mot att fortsätta leverera fjärrvärme med hög kvalitet i Skurup, säger Johan Henriksson.