Globala energimarknaderna – v. 11, 2023

Foto: Pixabay

Europa ser ut att gå ur uppvärmningssäsongen med relativt höga naturgaslager och blickarna vänds nu mot nästkommande vinter och var de tidigare ryska volymerna naturgas ska komma ifrån. De europeiska naturgaslagren var den 11 mars till 57 procent fyllda.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått upp och stängde i förra veckan på över EUR50 per MWh för första gången på över tre veckor. Strejker i Frankrike har påverkat både kärnkraftsproduktionen och LNG-leveranserna till unionen.

Priset på olja har gått ned något sedan förra marknadsbrevet efter en tillfällig prisuppgång under första veckan i mars. Priset påverkas bland annat av Kinas efterfråga, utvecklingen i inflationen och Rysslands exportstrategi, där den meddelade produktionsminskningen från mars ännu inte har fått några stora effekter på flödet.

Även det europeiska kolpriset och priset på utsläppsrätter har sjunkit under den senaste veckan.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!