Kol är återigen Tysklands viktigaste energikälla

Kolkraftverk i Berlin, Tyskland. Foto: John Hardwick

Av Simon Matthis

Kol blev den viktigaste energikällan för elproduktion i Tyskland förra året. Den mängd el som genereras från koleldade kraftverk, som anses vara skadliga för klimatet, ökade med 8,4 procentenheter till en tredjedel (33,3 procent) jämfört med 2021, rapporterar den federala tyska statistikbyrån.

Ökningen hjälpte också till att kompensera för kraftiga nedgångar i elproduktionen från dels naturgas, på grund av kriget i Ukraina, dels kärnkraft på grund av kärnkraftsutfasningen. Den näst viktigaste energikällan var vindkraft, vars andel steg med 9,4 procentenheter till knappt en fjärdedel (24,1 procent) efter ett jämförelsevis vindstilla år i fjol.

Sammantaget kom mer än hälften (53,7 procent) av den el som matades ut på nätet förra året från traditionella energikällor som kol, naturgas och kärnkraft. På grund av minskningen i produktionen vid både gas- och kärnkraftverk sjönk deras andel med 8,7 procentenheter jämfört med föregående år. Däremot steg inmatningen på elnätet från förnybara energikällor som vindkraft, solceller och biogas med 7,3 procentenheter till 46,3 procent. Ett betydande tillskott av solenergi bidrog också till detta.

På grund av den spända situationen på gasmarknaden till följd av det ryska anfallskriget mot Ukraina matades betydligt mindre el ut på nätet från naturgas (ned 11,3 procent). Naturgas för elproduktion kommer nästan uteslutande från import, medan Tyskland är mindre beroende av import när det gäller kol. Kärnkraften levererade endast 6,4 procent av den el som matades ut på nätet i och med kärnkraftsavvecklingen.

Text: Deutsche Press Agentur