Vid fronten av norra Sveriges nyindustrialisering

Foto: Jonas Bilberg

Just nu pågår det omfattande, och minst sagt spännande, industriutvecklingar i norra Sverige. Stora nyetableringar som med fokus på elektrifiering och fossilfri produktion sätter Sverige på kartan med världsledande teknik. På plats, mitt i omställningen, finns Hitachi Energy som expanderar sin verksamhet med fler medarbetare och kontor i Luleå.

– Industrin har ett otroligt ansvar och viktig roll att axla när det kommer till de stora utsläppsminskningar som krävs för att uppnå de klimatmål som är inskrivna i Parisavtalet. Allt som händer nu i norra Sverige tyder på att industrin här tar det ansvaret på största allvar. Och det handlar inte bara om att det är rätt sak att göra utan att det även finns ett stort affärsvärde i det, säger Martin Frödin, Account Manager på Hitachi Energy. 

Vägen till en fossilfri industri
För att kunna ställa om sin industri och bli fossilfri behöver man se över sina egna processer. Framförallt behöver klassiska energibärare som olja, kol och gas bytas ut. Även mängden koldioxid som uppstår hos leverantörer och hos användare av produkterna behöver reduceras.

– Vi har hamnat i ett läge då den här granskningen och omställningen är nödvändig om man vill fortsätta vara konkurrenskraftig och hänga med på världsmarknaden. Kostnaden av att baka in koldioxiden i sina produkter och tjänster kommer bara att öka och ställer man inte om hamnar man efter. En stor del av lösningen för tung industri stavas nu elektrifiering och grön vätgas. Och för att göra grön vätgas krävs stora mängder grön el, berättar Martin.

bild
Martin Frödin, Account Manager på Hitachi Energy. Foto: Jonas Bilberg

Möjliggörarna bakom omställningen

Som nämnt ligger de nyetableringar som pågår i norra Sverige i framkant. Men, med det sagt kräver det även en uppslutning av innovativa tjänster och teknik som kan stötta utvecklingen. Där är Hitachi Energy en möjliggörare – och expanderar sin verksamhet med fler medarbetare och kontor i Luleå.

Hitachi Energys kärnkompetens är elkraft och vi är världsledande på att flytta stora mängder energi och effekt kostnadseffektivt och till rätt elkvalitet. Vi gör allt ifrån olika typer av nätstudier och analyser i planeringsskedet till färdiga anläggningar och till detta kan vi även koppla på ett välutvecklat serviceerbjudande. Sedan måste jag även slå ett slag för vår nya miljöeffektiva portfolio som innehåller transformatorer, ställverk och brytare som går under samlingsnamnet EconiQ™. Att reducera vår egen klimatpåverkan är otroligt viktigt och vi vill definitivt vara den aktör som går fortast fram på det gröna området tillsammans med våra kunder. Utöver detta hjälper vi till med olika laddlösningar för bussar och lastbilar, energilagerlösningar, kontrollanläggningar och olika mjukvarulösningar och mycket mer, förklarar Martin.

För att möjliggöra den stora industriomställning som ligger framför oss krävs det att ett antal olika pusselbitar faller på plats. Tillståndsprocesser för utbyggnad av transmissionsnätet och ny elproduktion behöver förkortas och olika typer av lösningar för att lagra energi behövs. Till detta behövs även andra stödtjänster till nätet för att balansera den stora mängd vindkraft som förutspås att byggas. Med stor andel vindkraft i energimixen måste du även ha stenkoll på elkvaliteten. Skulle den reaktiva eller den aktiva effekten variera allt för mycket, skulle detta påverka elstabiliteten. Och skulle det gå alldeles för långt kan det till och med orsaka en elsystemkollaps, förklarar Martin.

bild
Foto: Schutterstock

För att få ordning på problematiken med reaktiv effekt kan en Static Compensator installeras, (STATCOM) eller SVC Light® som Hitachi Energy benämner det. Den hjälper till att balansera den reaktiva effekten i nätet och ökar därmed den möjliga effektöverföringen, genom att förstärka spänningsstabiliteten och samtidigt bibehålla en bra spänningsprofil under olika förutsättningar i elnätet.

– Genom att stabilisera nätet med olika typer av elkvalitetslösningar kan vi nyttja nätet mer effektivt och distribuera större mänger el. Att använda vårt befintliga elnät mer effektivt är en av nycklarna för att klara omställningen. Men precis som i resten av omställningen krävs samarbete, till exempel mellan företag, länder och som i elnätets fall: ett samarbete mellan olika typer av tekniska lösningar, avslutar Martin.

För mer information kontakta:
Martin Frödin
Hitachi Energy
Martin.frodin@hitachienergy.com
Telefon: 010-738 9852

Länkar:
Vill du jobba hos oss?
Läs mer om samarbetet med LKAB för framtidens hållbara gruva HÄR!
Hitachi Energy säkerställer elkvaliteten i Europas största landbaserade vindkraftpark
Partnerskap Hitachi Energy och H2 Green Steel