Vattenfall redovisar brakförlust

Janerik Henriksson/TT: Vattenfalls vd Anna Borg presenterar företagets delårsrapport. Arkivbild.

"Detta beror främst på realisering och värdering av el- och bränslekontrakt som ingåtts under tidigare år. Dessa redovisas löpande till aktuellt marknadsvärde vilket skapar temporära förskjutningar i vårt rapporterade resultat", skriver hon i en kommentar till bokslutet.

"Till följd av de stora prisfluktuationer som pågått sedan andra halvåret 2021, uppgick effekten från marknadsvärdesförändringar till minus 34,9 miljarder SEK under kvartalet och minus 20,1 miljarder SEK för helåret", tillägger hon.

Utdelning på 4 miljarder

Trots den kraftiga förlusten föreslår styrelsen en utdelning på 4 miljarder kronor för 2022. Detta kan jämföras med utdelningen på 23,4 miljarder ett år tidigare.

"Vattenfall har fortsatt en stark finansiell ställning och god likviditet", skriver Borg.

Hon passar även på att välkomna att kärnkraft återigen har blivit en del av Sveriges långsiktiga energimix.

"Vi välkomnar att energifrågan är högt prioriterad på den offentliga dagordningen och att kärnkraft åter ses som en naturlig del av den svenska energimixen. Alla fossilfria kraftslag behövs och vi ser fram emot att medverka till att överbrygga det existerande gapet mellan utbud och efterfrågan på fossilfri energi", skriver Vattenfall.

Investeringsplan på 77 miljarder

I sin investeringsplan för 2023–2024 har Vattenfall beslutat om nettoinvesteringar på 77 miljarder kronor, varav 50 miljarder beskrivs som tillväxtinvesteringar, medan 16 miljarder rör underhåll och 11 miljarder ersättningsinvesteringar.

Vattenfalls nettoomsättning under fjärde kvartalet lyfte till 78,8 miljarder kronor, från 63,5 miljarder ett år tidigare.

Rensar man bort jämförelsestörande poster på 37,5 miljarder beräknas det underliggande rörelseresultatet för kvartalet till 13,5 miljarder – en ökning från 9,1 miljarder ett år tidigare.