FINLANDS SAK ÄR VÅR!

Socialdemokraternas egen ”Baghdad Bob”, energiminister Khashayar Farmanbar hörs numera sjunga kärnkraftens lov, även om en viss skepsis mot kärnkraften kvarstår, baserat på den distinktion mellan ”förnybart” och ”hållbart” som han hävdar är vetenskapligt belagd. Farmanbar umgås så frikostigt med sanningen att han hänvisar till rapporter som inte finns, att havsbaserad vindkraft kan byggas på 1-2 år, att de höga priserna i Sverige bara beror på Putin och så vidare. Den som vill avnjuta en lika maktfullkomlig som inkompetent politikers märkliga funderingar ska lyssna på radioprogrammet ”Kaliber” i SR P1 play1.

– Man kan ha olika bild av verkligheten, säger Farmanbar i radiointervjun. Även Annie Lööf vill numera behålla den befintliga kärnkraften, alldeles oavsett om den är hållbar eller förnybar.

– Vi vill att befintliga reaktorer utnyttjas fullt ut. Sverige behöver all utsläppsfri el vi kan få, för minskade utsläpp och en ökad elproduktion, sade Annie Lööf i ett tal nyligen. Häpnadsväckande. Centerpartiet är den politiska kraft som mer än någon annan orsakat ett snart 50-årigt trauma i den svenska energipolitiken. I samma tal säger Annie Lööf att man vill dubbla Sveriges elproduktion till 2030.

Diskussionen kring förnybart och hållbart har helt förblindat politiken. Inte ens vindkraften kan anses vara förnybar eller hållbar om man väger in de stora mängder material och den stora påverkan på biotoper som tillfartsvägar eller havsbotten medför. Beräkningar visar att per producerad kWh går det åt mellan 50 och 70 gånger mer stål och betong för vindkraft än för kärnkraft.

Den befintliga kärnkraften är redan 40 år gammal och ingen vet hur länge de nuvarande reaktorerna håller. Samma socialdemokrater och centerpartister som deltog i det vansinniga beslutet att i förtid lägga ner Ringhals-1 och -2, värnar nu om den befintliga kärnkraften. Visst är det bra att politiker kan tänka om men det här tar väl ändå priset?

Till sist kommer det mest stolliga argumentet av alla: Ny kärnkraft tar för lång tid att bygga. I vilket annat sammanhang tillåter vi politiker att ha en så defaitistisk inställning? Det svenska kärnkraftsprogrammet med 12 reaktorer byggdes i princip på 15 år, fördubblade den tidens produktionskapacitet och ersatte fossileldade kraftverk. Men om man tror att det går att bygga en vindpark till havs på 1-2 år…

Annie Lööfs dröm om att fördubbla elproduktionen till 2030 blir nog svår att uppnå, om man nu tänker sig att det ska ske med vindkraft. Om vi ska fördubbla dagens elanvändning om ca 140 TWh skulle det betyda att vi behöver femfaldiga vindkraftsproduktionen. Även om man antar att dagens vindkraftverk är större och bättre skulle 15 000 nya vindkraftverk behöva byggas, knappt 2000 om året eller åtta per arbetsdag. Kostnad: Ca 5-600 miljarder kronor. Tillkommer kostnader för backup.

Om man istället bygger tio nya kärnkraftverk som Olkiluoto-3 i Finland, så kostar det troligen ungefär lika mycket, ca 600 miljarder. Men då ska man komma ihåg att vindkraftverken bara håller i 20 år, medan kärnreaktorerna kommer att leva i 80 år. Dessutom levererar de el dygnet runt, även när vinden mojnat. Backup behövs inte. Vi följer just nu Finland i hasorna i andra frågor. Dags att göra detsamma med energin?

FINLANDS SAK ÄR VÅR!

bild