KRÖNIKA - Att såga av grenen hängmattan hänger på

Författaren i hängmattan

Den här krönikan skrivs från hängmattan. Laptopen har nytt batteri och WiFi:et når ända ut i trädgården. Vad kan man mer begära av livet?

En hängmatta är emellertid beroende av två hyggligt rejäla träd som man kan spänna upp sagda matta mellan. Om de inte håller dråsar man i backen. Så frågan är om min hängmatteexistens är hotad?

Jodå, ett politiskt parti, låt oss kalla dem Grendemokraterna, vill införa straffskatt på trädgrenar eftersom man inte anser att de fyller någon funktion. Ett annat parti, Trädpartiet de Mörkgröna, vill hugga ner alla träd och ersätta dem med buskar eftersom ”träd också har känslor”. EU vill införa krav på vätgasballonger för att minska belastningen på träden.

Sådär skulle jag kunna hålla på. Men den faktiska verkligheten skiljer sig inte mycket från den allegoriska, åtminstone inte inom el- och energiförsörjningen. Energiförsörjning har helt politiserats. Man kan tycka vad man vill, det viktiga är inte om det fungerar, det är viktigare att man upplevs som god.

Att ”kunna” något är inte längre en efterfrågad egenskap. Den som har kunskap anses vara tråkig, gammalmodig eller möjligen ett högerspöke.

Sveriges energiminister, Khashayar Farmanbar är kanske det yttersta exemplet på detta stoltserande av okunskap. Han har i en radiointervju om vind- kontra kärnkraft sagt att ”man kan ha olika bild av verkligheten också”. George Orwell skrattar i sin grav. Mer “Newspeak” blir det inte:

“The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc [Partiet, författarens kommentar], but to make all other modes of thought impossible.” (källa openculture.com)

Därför har vi idag en parallell verklighet där det tar 20 år att bygga ett kärnkraftverk, en vindpark till havs tar bara 1-2 år. Att bygga lagring av el är lätt och billigt. Vindkraft är billigare än kärnkraft. De höga priserna är Putins fel. Sverige måste ta ledartröjan i allt som verkar bra. Det är självklart att ombyggnaden av det svenska kraftnätet som behövs för att handskas med vindkraften ska betalas av skattebetalarna. Vad spelar 1000 miljarder för roll? Att sydsvenskar ska betala tio gånger mer för el än norrlänningar är EUs fel. Nerläggningen av Ringhalsreaktorer berodde självklart på olönsamhet, inte på att man lagt på en straffskatt som senare togs bort. Vindkraft behövs för klimatet. Vi ska fördubbla elproduktionen på åtta år.

Att inte ett enda av dessa påståenden stämmer eller håller för en rimlighetsanalys är det ingen som påpekar. Journalister trampar på i politikernas kölvatten utan att ifrågasätta (heder åt ”Kaliber” i P1 som ju faktiskt gjort det nyligen).

Det spelar ingen roll hur mycket vi än önskar att gravitationen kan komma att försvinna, träden behövs fortfarande för hängmattan.

Författare: Sven Olof Andersson Hederoth