Statkraft digitaliserar driften i vattenkraftverket i Ivarsfors, Värnamo

Ivarsfors vattenkraftverk. Foto: Starkraft

I Ivarsfors vattenkraftverk läggs grunden till framtidens vattenkraft. Här har Statkraft, i samarbete med Sweco och Microsoft, skapat en unik testmiljö, där digitala lösningar utvecklas för att öka vattenkraftens effektivitet och säkerhet. Målet är att ta fram och vidareutveckla skalbara lösningar som kan användas inte bara för vattenkraft utan också för sol- och vindkraftsanläggningar.

- Vi ska digitalisera vattenkraften. Med vårt innovationsprojekt i Ivarsfors placerar vi oss i den absoluta tekniska framkanten. Vi utvecklar lösningar här för att effektivisera vattenkraften, och på sikt också andra kraftslag, säger Hans Jonsson, projektledare Smart Hydro.

Projektet i Ivarsfors, som går under namnet Smartplant Hydro, bygger på en innovationstrategi med ny- och vidareutvecklade IT-lösningar, bland annat Cloud, IoT, optimering med AI och Machine Learning, Digital Twin och nya kommunikationslösningar.

En helt ny digital plattform möjliggör att driften och övervakningen av vattenkraftverket kan skötas via ett webbaserat gränssnitt, där driftsteknikerna kan styra och övervaka kraftverket från en mobiltelefon eller dator. Det ökar effektiviteten, minskar behovet av resor och ökar personalsäkerheten.

- Våra tekniker vågar tänka utanför boxen. Mig veterligen finns det inga liknande exempel på hur digitala verktyg används på det här sättet, säger Hans Jonsson.

I ett första skede ligger fokus på att göra små vattenkraftverk - där de kommersiella utmaningarna är som störst - effektivare, säkrare och mer lönsamma. Men tekniken som utvecklas är skalbar och kan tillämpas på en mängd olika kraftverk och kraftslag.

Följande funktioner är idag driftsatta och körs på plattformen:

 • Se larm, mätvärden och händelser.
 • Skicka notifikationer om händelser (larm) till användare, användaren administrerar funktionen själv i systemet.
 • Hantera vem som har ”kopplingsansvaret” för anläggningen och kan köra anläggningen enligt ESA-rutinerna.
 • Starta och stoppa maskinen.
 • Skicka börvärden för turbin och luckor, med hantering av regleringsläge.
 • Se mätvärden för vattennivåer, flöden och produktion live.
 • Se på live-video från anläggningen. Isgrindar, damm, maskinsal, värmekamera m.fl.
 • Följa trender på produktion, vattennivåer m.m.
 • Visa mätvärden från externa sensorer som är monterade runt anläggningen. Styrsystemets temperatur och luftfuktighet på olika ställen.
 • Visar väderprognoser tillsammans med övriga värden.
 • Alla värden från styrsystem och övriga datakällor lagras i en databas för framtida hantering.